Skip to content

TIRANA BUSINESS UNIVERSITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-20 14:17:51
JSON

NIPT: L01801024T
Administrator: Artan Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i studimeve te nivelit universitar dhe pasuniversitar ne fushat e ekonomise,administrimit te biznesit dhe jurisprudences.Studime dhe kerkime shkencore te ndryshme ne fushat e ekonomise,administrimit dhe jurisprudences dhe te krijoje kapitalin e saj intelektual ne te mire te zhvillimit te vendit dhe rritjes se mireqrenies se shoqerise shqiptare.Ofrimi i trajnimeve dhe kurseve te ndryshme afatshkurtra dhe afatgjata dhe te kryeje botime dhe pubilikime te ndryshme ne fushat e ekonomise,administrimit te biznesit dhe jurisprudences.Te bashkepunoje me institucione te ndryshme private,publike dhe OJF shqiptare dhe te huaja, per realizimin e praktikave mesimore,studimeve dhe kerkimeve te ndryshme, fushatave te ndryshme sensibilizuese.Te mbledhe donacione dhe fonde financiare nga burime te ndryshme ne sherbim te veprimtarise se saj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA BUSINESS UNIVERSITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 428 571,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 20.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB date 20.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “TIRANA BUSINESS UNIVERSITY”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 46.88% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 46.88% të kapitalit të “TIRANA BUSINESS UNIVERSITY”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.10.2014.

Artan Hoxha, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues 53.12% të kapitalit.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.06.2010.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Kavajes, 1023, ish Parku.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.06.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 22.03.2022
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 06.10.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 11.10.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2023
Kontratë për Shitjen e Kuotave datë 29.03.2023
Akt Kalimi Kuotash datë 31.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 764 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 575 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 837 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 659 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 801 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 282 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -15 087 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -17 893 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -20 822 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -17 772 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -19 421 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -7 798 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:59 576 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:69 552 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:73 159 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 602 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:55 056 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 787 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:29 461 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 948 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 800 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 17 065 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 12 590 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 416 310,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli