Skip to content

ARB & TRANS-2010
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-22 11:08:20
JSON

NIPT: L02325001T
Administrator: Shyqyri Maloku
Objekti i Veprimtarisë: Eksportimi dhe importimi, tregtimi me shumice e pakice i mallrave industriale, bujqesore, blegtorale, automjete e pjese kembimi, pajisje elektroshtepiake, elektronike materiale ndertimi te çdo lloji, lendes drusore, bojrave te ndryshme plastike per mure e fasada, kimikate dhe lende te para, prodhime druri etj.Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe servise per te gjitha llojet e automjeteve.Mobilim dhe tregtim i pajisjeve industriale. Aktivitet ne fushen e ndertimit.Germim dheu.Prodhim materiale ndertimi, etj.Aktivitet ne fushen e ndertimit te objekteve te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa me shume kate ose kompleks banimi.Transportim i mbetjeve te ndryshme jo te rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ARB & TRANS-2010
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/11/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion Renault ngjyre te Bardhe me targe AA 846 RJ

2. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Kerax, targa AA724IT, Ngjyre e Bardhe

3. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Scania , targa AA370NB, Ngjyre e kuqe

4. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 0177 U.

5. Tirane Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Magnum, targa AA325TA, Ngjyre e Bardhe

6. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 3668 S.

7. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 3667 S.

8. Tirane , Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Kerax, targa AA723IT, Ngjyre e Bardhe

9. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Iveco , Modeli Magirus, targa LA8729A, Ngjyre Blu

10. Tirane, Kamion i markes MAN me Targe TR 6752 U.

11. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Volvo, targa LA9877A Ngjyre Bardhe e Blu

12. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Iveco , Modeli Magirus, targa AA216CB, Ngjyre e Bardhe

13. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Daimler Chrysler , Modeli ATEGO, targa AA375NB, Ngjyre e kuqe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: 1. Më datë 10.01.2014, shoqëria përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Arben Maloku, ortaku i vetëm i shoqërisë kur u themelua.

2. Më datë 17.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur lirimin nga sekuestro konservative i të gjitha aksioneve të zotëruara nga Arben Maloku.

3. Më datë 23.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria Arb & Trans-2010 sh.p.k.

4. Më datë 23.05.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur zhbllokimin e akisoneve apo kredive të shoqërisë ARB & TRANS – 2010.

5. Më datë 10.02.2021, me ane te urdhrit Nr.55 Prot, Nr.468 Regj, datë 10.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr.1430 Prot., date 10.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” shpk, me NUIS (NIPT) L02325001T.

6. Më datë 15.02.2021, me ane te urdhërit Nr.62 Prot, Nr.468 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.1564 Prot., date 16.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L02325001T.

7. Më datë 03.12.2021, me ane te urdhrit Nr.178/7 Nr.0103-21 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.21649 prot., datë 09.12.2021 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “ ARB & TRANS-2010” SHPK, me Nuis (Nipt) L02325001T dhe Shyqyri Hamit Maloku, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

8. Më datë 16.12.2021, me ane te urdherit Nr.178/12 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA”SHPK u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “ARB & TRANS-2010” SHPK me Nuis (Nipt)- L02325001T dhe Shyqyr Hamit Maloku, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

9.Me date 19.12.2023, eshte depozituar urdhri Nr.2100 Nr.2139 Regj, protokolluar nga QKB, me nr.24868 prot., datë 20.12.2023 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private Real BailiF Service, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “ ARB & TRANS-2010” SHPK, me Nuis (Nipt) L02325001T me qellim mostjetersimin e tyre si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore (Nipte Sekondare):
1.Tirane, Farke, Njesia Administrative Farke, Rruga Jahja Ballhysa, Parcela me Nr.Pasurie 412/44
2.Tirane, Zall Herr, HERRAJ, Boville, Fshati Herraj, Rruga Bovilles, Godine Nr. 1
3.Durres, Kruje, Nikel,Qereke, Zona Kadastrale Nr.3096, Pasuria Nr. 97/32, Kruje, Qereke
4.Lezhe, LAC, Milot; SKURAJ; Komuna Skuraj, pranë Koticës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake

Adresa:
1) Tirane, Kamez, Lagjja Nr.3, Rruga Bulevardi Blu, Zona Kadastrale 2066, Me Nr Pasurie, 109/73; 109/74;
109/69; 109/67; 109/66; 109/43; 109/42; 109/39

2) Tirane, Rruga Myslym Shyri, Zona Kadastrale Nr.8250, Numri i pasurise 5/675

3) Tirane, Farke, Sauk, zona kadastrale nr.3266, pasuria nr.96/90

4) Tiranë, Zall Herr, CERKEZE-MORINE, Ndertese 2 kateshe, 100 m larg ish Stallave Çekreze

5) Tirane, Paskuqan, Zona Kadastrale 2884, Nr Pasurie 84/4

6) Tiranë, Kamëz, Bulevardi ''Nënë Tereza'', Lagjja Nr.1, Zona Kadastrale 2066

7) Tirane, Rruga '' 5 Maji '' , Njesia Administrative nr.4 , me zone kadastrale 8120

8) Tirane,Kamez, Objekt sherbimi dhe banimi 5 dhe 7 kate dhe nje kat nentoke ,rruga "Unaza e Madhe" Paskuqan Bashkia Kamez

9) Tirane, Kamez, "Godinë Banimi dhe Sherbimi 1-5-7 kate + 1 kat nën tokë ", Rruga “Azem Galica”,Frutikulturë, Bashkia Kamëz

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.04.2018
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 19.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 399 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 26 939 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 520 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 260 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -10 737 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 004 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 689 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 405 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 894 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 662 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 738 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 714 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:720 564 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:453 983 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:381 214 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:401 484 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:138 938 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 454 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:156 268 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:158 999 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 073 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 133 623 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 45 810 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 33 559 929,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani