Skip to content

PIK (ish PIK Creative)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 13:40:49
JSON

NIPT: L12316016A
Administrator: Alban Fejzaj
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve grafike, dizenjim, editori, dizenjim faqe web, grafike multimediale, fushata promocionale prodhimesh, fushata sociale, packaging, reklama, ilustrime, broshura, katalogje elektronike dhe aktivitete te tjera ne fushen e grafikes, dizenjim realizime mediatike dhe marredhenie me publikun, organizim eventesh, tregti materiale per organizim eventesh ndriçim, foni, dekorime, konsulence per organizim eventesh, ide per marketing dhe te gjitha aktivitetet e tjera financiare te lidhura me permbushjen e objektit te shoqerise. Agjensi publicitare, marketing, blerje ne media, planifikim buxheti mediatik, konsulencë ne fushen mediatike, organizim dhe drejtim te aktiviteteve promocionale dhe reklamuese, organizim dhe financim/sponsorizim i eventeve të ndryshme. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qëllimi i siperpermendur, shoqeria mund: Te kryej cdo aktivitet publikimi tregtar, financiar , dhenie - marrje me qira, te vendosë pengje dhe barrë hipotekore; aktivitete keto të konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per të arritur qellimin e shoqerise dhe që nuk tejkalojnë ne mase aktivitetet kryesore, te sipercituara. - Te kryej aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj që lidhen me të dhe qe e mbeshtet ate. Sherbime monitorimi te medias dhe analiza mediatike. Konsulence ne menaxhim dhe administrim. Konsulence ne plane biznesi profesionale, planifikim financiar, analize konkurrence. Konsulence ne fushen e marketingut per zhvillim tregu dhe rritje te shitjeve. Konsulence ne zhvillime te produkteve dhe sherbimeve. Konsulence per Web ZhviIlim, Internet Marketing, IT Services. Dizenjim software-i, zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software, testim software. Cdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk ështe i ndaluar nga ligji i zbatueshem ne Republikën e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: PIK (ish PIK Creative)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/11/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 250 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Pjetër Bogdani",Nr.37,Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 12.11.2021
Statuti i shoqerise, date 10.4.2021
Kontrate shitje Kuotash, date 22.10.2021
Kontrate shitje kuotash, date 30.10.2015
Kontrate shitje kuotash, date 2.11.2021
Marrveshje per bashkimin e shoqerive, date 17.08.2020
Kontrate shitje kuotash, date 15.07.2020
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 01.06.2021
Kontrate shitje kuotash , date 04.05.2021
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 04.04.2019
Kontrate shitje kuotash 07.02.2017
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 30.10.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat fiannciare 2018
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 805 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 458 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 375 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 252 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 585 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 217 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 875 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 375 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 805 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 134 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:155 069 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:130 090 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 082 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:79 449 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 714 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:65 019 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 65 055 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 85 182 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 884 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 312 516,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara