Skip to content

BOOKSTORE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 13:23:26
JSON

NIPT: L12323007M
Administrator: Jorgji Zallëmi (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Shitje librash, revistash dhe sherbime te ndryshme. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: BOOKSTORE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/11/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 16 070 636,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 14.04.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 15.03.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos nderprerja e aktivitetit tregtar te shoqerise dhe fillimin e procedurave per likuidimin e zakonshem. Në cilesine e likuiduesit te shoqerise u emërua Z. Jorgji Zallemi. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 01.06.2017, me vendim të asamblesë së zakonshme të ortakëve, u miratua raporti i likuidimit të shoqërisë dhe nisja e procedurave të çregjistrimit. Statusi i shoqërisë ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Lunder, Farke, Tirane

Adresa:
Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare Tirana East Gate, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 07.12.2011
Vendim i Asamblesë së Zakonshme, Zmadhim Kapitali datë 01.06.2012
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 05.10.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 17.11.2014
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Likuidim Shoqërie datë 15.03.2016
Raport Likuidimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Zakonshme, Çregjistrim Shoqërie datë 01.06.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -978 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 264 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 244 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 914 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -6 717 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -559 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 619 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 717 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 100 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 21 845 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 28 327 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 454 440,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : P. Nikolli