Skip to content

AOS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-23 13:33:41
JSON

NIPT: L33316401D
Administrator: Klevis Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport dhe tregti me shumice e naftes bruto, karburanteve te ndryshme dhe i nenprodukteve te tyre. Transport kombetare dhe nderkombetar i naftes bruto, karburanteve , nenprodukteve te tyre, lendeve djekse, kimike, vajra lubrifikante, uje industrial dhe lende te tjera te rrezikshme.Transport i mallrave, mjeteve dhe inerteve per te trete me qira dhe per llogari te vet brenda dhe jashte vendit.Tregtim me shumice e bitumit, naftes bruto, nenprodukteve te naftes dhe gazit, transport kombetar dhe nderkombetare i ketyre produkteve. Sherbime dhe punime me Vinc per llogari te vete shoqerise dhe per te trete brenda vendit. Sherbime transporti me automjete te llojeve te ndryshme per llogari te vete shoqerise dhe per te trete brenda vendit. Kryerje te te gjitha sherbimeve te tjera te 2 nevojshme ndihmese, ne funksion te kryerjes se aktivitetit te shoqerise dhe qe nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: AOS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/09/2013
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arbër Saliaj, Altin Fuga, Ardit Ismailaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Patos Zona Industriale .

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.12.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se aksionareve per transferimin e aksioneve date 24.11.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 223 521,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 731 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 044 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 034 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 662 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 234 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 211 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 349 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 162 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:29 571 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 297 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 552 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 396 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:50 835 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 849 588,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala