Skip to content

AlbKalustyan
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-13 11:07:27
JSON

NIPT: L42222506G
Administrator: Xhevit Hysenaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte si vijon: Eksport, import, me shumice e pakice, kultivim, grumbullim perpunim, prodhimin e essencave paketimin dhe eksportin te bimeve medicionale dhe nenprodukteve te tyre ne form industriale shampo, sapun, kozmetike, pijeve te ndryshme alkoolike, si dhe veprimtari te tjera te lejuara nga ligji. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: AlbKalustyan
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/10/2014
Rrethi: Shijak
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; USA (New Jersey)
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KAL ALBANIA LLC, shoqëri e se drejtës amerikane, themeluar me 06.04.2014 dhe qe funksionon sipas ligjeve te New Jeresy, me numër regjistrimi 0400663838, me seli qendrore ne Witherspoon Street Princeton, New Jeresy 08542 dhe me përfaqësues ligjor Errol Karakash. (Sipas Kontrates se Transferimit te Kuotave date 30.12.2015 )

XHERDO, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 20.01.1995, me NIPT J61828063R, me seli qendrore ne Durres, Maminas, VLASHAJ, Lagjja Vlashaj, Rruga dytesore Maminas - Durres, Objekti 101, Zona kadastrale 3796, Numri pasurise 328/13 dhe me përfaqësues ligjor Bute Hysenaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 23.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Maminas VLASHAJ, Lagja Vlashaj, Rruga dytesore Maminas-Sukth, Objekt Nr. 101

Faqja Web:
www.xherdo.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.12.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 20.12.2014
Kontrate e transferimit te kuotave date 30.12.2015
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 17.11.2016
Kontrate e Kalimit te Kuotave date 24.04.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 65 857 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -42 984 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 54 591 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -19 836 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 63 882 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -86 758 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 605 945,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:699 730 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:425 936 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:630 111 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:175 197 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:416 555 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:318 540 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 521 178,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani