Skip to content

GIO ' S ICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 09:55:03
JSON

NIPT: L61529507M
Administrator: Armand Kaja (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe shpërndarje kroisant dhe akullore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj; Përveç aktiviteteve të listuara me sipër shoqëria, në kuadër të objektit të saj do të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet industriale apo tregtare të konsideruara të dobishme nga Ortaket, për përmbushjen e qëllimit të Shoqërisë Import dhe Eksport të materialeve dhe makinerive të lidhura me ketë aktivitet. Në rast së për ushtrimin e aktiviteteve të sipërpërmendura do të jetë e nevojshme marrja e licencave apo autorizimeve administrative, shoqëria do të nise aktivitetet e lidhura me to pasi të jetë pajisur me autorizimet dhe licencat përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: GIO ' S ICE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/03/2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 09.09.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 21.10.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimin e Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv" .

III. Me date 02.12.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

IV. Me date 23.02.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimin e Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv" .

V. Me date 22.05.2017 ,me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Shkozet, Lagjja nr.14, Rruga Mikepritja Durrsake, Godina nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 30.09.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 22.02.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja