Skip to content

TONER ITALIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-09 09:51:29
JSON

NIPT: L71907016A
Administrator: Albi Ilia
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregtim te konsumablave te ndryshme per pajsje fotokopje dhe printera. Rimbushje/rigjenerim bojrash per keto pajisje. Aktivitet tregetar qe konsiston ne prodhimin, importin dhe exportin e konsumablave, ne importin dhe exportin e pajisjeve te ndryshme elektronike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TONER ITALIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Shoqeria " DOBI MANAGEMENT ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 01/04/2010 me NUIS L01605034R me seli qendrore ne Tirane Kashar KATUNDI I RI Katundi i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/54 me administrator Erjon Dobi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Gezim Dobi. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.01.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 09.01.2023
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne daten 09.10.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos pezullimi i aktivitetit te shoqerise pa afat. Statusi i shoqerise ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Kashar Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 6, Objekti Nr. 24

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 09.01.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 09.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -74 168,00
Punuar Nga : P. Nikolli