Skip to content
Kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në det në Shqipëri, blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut

Emanuelle Adriatic Energy Limited
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-12 10:59:32

NIPT: L22024003A
Administrator: Loucas Haviaras
Objekti i Veprimtarisë: Çdo veprim që kryhet sipas MNP në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshirë por pa u kufizuar në kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin, përfshirë këtu përpunimin e naftës ( përfshirë naftën dhe gazin ) transportin dhe përpunimin si edhe të gjithë planifikimin, dizenjimin, administrimin, punët inxhinierike, ndërtimin dhe veprimet e mirëmbajtjes si edhe çdo aktivitet tjetër që parashikohet sipas dispozitave të MNP.
Emërtime të tjera Tregtare: Emanuelle Adriatic Energy Limited
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 24/08/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Qipro
Kapitali Themeltar(Lekë): 243 820,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Emanuelle Adriatic Energy Limited, një shoqëri e regjistruar më datë 15.06.2011, qe funskionon sipas legjislacionit në Qipro me numër regjistrimi 288813, me përfaqësues ligjor personin juridik MPH LAW MANAGEMENT LIMITED, me adrese ne Konstantinos Skokou, 1, CAPITAL CHAMBERS, Floor 5, Saint Anthony 1061, Nicosia, Qipro (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Qipros deri me date 12.03.2022)

Subjekti Juridik Emanuelle Adriatic Energy Limited nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.06.2012 - VKM Nr. 383 per miratimin e marrëveshjes me ndarje prodhimi te hidrokarbureve ne blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: Më datë 06.06.2012, me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 383, u miratua marrëveshja me ndarje prodhimi për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në det në Shqipëri, Blloqet 2,3 dhe 4 të Adriatikut, ndërmjet “Albpetrol” sha-së dhe shoqërisë “Emanuelle Adriatic Energy Limited”.

*Kapitali i shoqërisë është 2000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin kati II-të.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM Nr. 383, date 06.06.2012 per miratimin e marrëveshjes me ndarje prodhimi te hidrokarbureve ne blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Vertetim regjistrimin e shoqerise se huaj date 02.08.2012
Te dhenat e EMANUELLE ADRIATIC ENERGY LIMITED Ltd ne Regjistrin Tregtar te Qipros, date 12.03.2022
Te dhenat e subjektit Emanuelle Adriatic Energy Limited ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 12.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -767 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -595 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -346 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -651 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -670 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -735 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -774 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -863 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -284 079,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala