Skip to content
Kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në det në Shqipëri, blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut

Emanuelle Adriatic Energy Limited
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-22 13:04:46

NIPT: L22024003A
Administrator: Loucas Haviaras
Objekti i Veprimtarisë: Çdo veprim që kryhet sipas MNP në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshirë por pa u kufizuar në kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin, përfshirë këtu përpunimin e naftës ( përfshirë naftën dhe gazin ) transportin dhe përpunimin si edhe të gjithë planifikimin, dizenjimin, administrimin, punët inxhinierike, ndërtimin dhe veprimet e mirëmbajtjes si edhe çdo aktivitet tjetër që parashikohet sipas dispozitave të MNP.
Emërtime të tjera Tregtare: Emanuelle Adriatic Energy Limited
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 24.08.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Qipro
Kapitali Themeltar(Lekë): 243 820,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.06.2012 - VKM Nr. 383 per miratimin e marrëveshjes me ndarje prodhimi te hidrokarbureve ne blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: Më datë 06.06.2012, me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 383, u miratua marrëveshja me ndarje prodhimi për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në det në Shqipëri, Blloqet 2,3 dhe 4 të Adriatikut, ndërmjet “Albpetrol” sha-së dhe shoqërisë “Emanuelle Adriatic Energy Limited”.

*Kapitali i shoqërisë është 2000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin kati II-të.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM Nr. 383, date 06.06.2012 per miratimin e marrëveshjes me ndarje prodhimi te hidrokarbureve ne blloqet 2, 3 dhe 4 të Adriatikut
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2020
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Vertetim regjistrimin e shoqerise se huaj date 02.08.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -595 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -346 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -651 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -670 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -735 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -774 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -863 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -284 079,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


FATLUM
Tiranë
ALEAT
Tiranë
MALIDO - ENERGJI
Lezhë
HEC Boronecit
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala