Skip to content
Marrëveshje liçence për "Lotarinë kombëtare"

Lotaria Kombëtare (Ish OLG Project)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-14 09:36:15

NIPT: L22119005R
Administrator: Paul Pialek, Peter Simoner
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti në fushën e lotarisë kombëtare dhe lojërave të tjera të fatit ku shoqëria është e liçensuar ose e autorizuar për zhvillimin e këtyre lojërave. Zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofrimi i shërbimeve të çdo lloji; krijimin e degëve ose filialeve si dhe përfitimi i interesave në shoqëri të tjera tregtare; dhe të gjitha llojet e aktiviteteve tregtare dhe aktiviteteve të tjera ndihmëse të nevojshme ose të domosdoshme për të mbështetur në mënyrë direkte ose indirekte objektin e aktivitetit të shoqërisë ose që lidhen me të. Objekti i aktivitetit të shoqërisë mund të zhvillohet brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë. Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: OLG Project
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 06.09.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 848 120 000,00
Numri i pjesëve: 257 094
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Autoveturë Skoda Fabia e bardhë AA 618 GF
2) Tiranë, Autoveturë Fiat Doblo AA125HD, Mjeti Atp, Daimler Chrysler, me targë AA 592 FG / 31738
3) Tiranë, Autoveturë Skoda Fabia e bardhë AA 694 GH
4) Fier, Autoveturë Skoda Fabia, Targa AA 869 JM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.12.2012
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Kosto Konçesionare: I liçencuari do t'i paguajë Republikës së Shqipërisë vetëm tatimet dhe taksat e mëposhtme lidhur me ushtrimin e aktivitetit të lotarisë kombëtare gjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshjeje:

a) Një tatim të lojërave të fatit, në shumën e dhjetë për qind (10%) të xhiros së të liçencuarit që rrjedh nga lojërat e lotarisë kombëtare dhe aktivitetet ndihmëse të miratuara (tatimi);

b) Një tarifë për "Njësinë e mbikëqyrjes të lojërave të fatit", një person juridik publik, me seli në Tiranë në varësi të Ministrisë, e caktuar për mbikëqyrjen e lojërave të fatit, në shumën 0,5% (zero presje pesë për qind) të xhiros së të liçencuarit që rezulton nga lojërat e lotarisë kombëtare, por jo më pak se 2,000,000 (dy milionë lekë) në vit (viti i plotë) nga hedhja në treg e lojës së parë të lotarisë kombëtare (tarifa). Tarifa do të paguhet në llogarinë bankare të njësisë së mbikëqyrjes të lojërave të fatit, në katër këste.

c) Një kontribut i detyrueshëm për çështjet e mira, që do të jetë 2.2% (dy presje dy për qind) e xhiros vjetore të të liçencuarit. Ky kontribut në çdo vit financiar do të paguhet nga i liçencuari jo më vonë se data 15 shkurt e vitit pasardhës financiar.
Shënime: i. Shoqëria Lotaria Kombëtare është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e liçensuar për zbatimin e marrëveshjes së liçensës për Lotarinë Kombëtare e nënshkruar me datë 07.12.2012, midis Ministrisë Financave dhe shoqërisë Albanisch Osterreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, me objekt:

a) Ofrimin e një game tërheqëse lojërash të lotarisë kombëtare për tregun shqiptar të lotarisë, t'i zhvillojë ato në mënyrë të vazhdueshme dhe t'i tregtojë me përgjegjshmëri;
b) Zhvillimin në tregun shqiptar të lotarisë në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme;
c) Të kryejë dhe të ushtrojë lojërat e lotarisë kombëtare (të gjitha ose pjesërisht) në një mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si dhe duke respektuar objektivat rregullatorë;
d) dhe të arrijë një nivel të lartë të mbrojtjes së lojtarit nëpërmjet masave të duhura mbrojtëse dhe profesionale.

ii. Kapitali themeltar i të liçencuarit duhet të jetë, të paktën, 1,200,000,000 (një miliard e dyqind milionë lekë), për të garantuar që i liçencuari të jetë dhe të mbetet në gjendje të ushtrojë lotarinë kombëtare në një mënyrë të qëndrueshme financiare.

iii. Pjesëmarrja e lojtarëve në lojëra dhe pagesat e çmimeve do të mbetet anonime
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 6

Adresa:
1. Elbasan, Lagjja "Kongresi i Elbasanit", përballë Stadiumit , Nr. 7,
2. Korçë, Rruga 4 Shkurti Tobacco shop,
3. Tiranë, Kop.Zoologjik, Pall te FLAG, Wendy Shpk,
4. Berat, Lagjia 30 Vjetori, Rruga Antipatrea,
5. Lezhe, Rubik, Lagjja e Mesme, Godina 1-kateshe ish lokali i Ndermarrjes punetoreve te NFP32304
6. Fier, LUSHNJE, Krutje; KRUTJE E POSHTME, Krutje e Poshtme-32436
7. Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Pallat 3-katësh, Kati i I, përballë Radios së parë Mat-31717, Tabacco shop.
8. Tiranë, Z. Kadastrale 8160, Njësia nr.2, Rruga Elbasanit në krahun Lindor të Parkut 7-Xhuxhat, Godina 42 (Kioskë|)-31843,
9. Elbasan, Lagjia 5 Maj, Rruga Lef Nosi, Ndërtesa nr. 5395, Kati 1 - 31773,
10. Korce, Lagjja 16, Rruga 28 Nentori, Pallati 1 Kati 1, Perballe ish Parkut te Industrise 32298,
11. Durres, Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha,Kioske perballe Drejtorise Bujqesise Durres-31936,
12. Tirane, Kamez, Qender Kamez, Bulevardi Blu, Godine 2-kateshe, Kati 2, Zona Kadastrale 2630, Nr Pasurie 468-32433,
13. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga Konferenca e Pezës, Godina 1 katëshe nr. 5 - 31492,
14. Tiranë, Rruga e Dibrës, lokal pranë Hotel "Miniri", përballë Hotel "Tirana",
15. Lezhë, Lagjja Besëlidhja, bulevardi Gjergj Fishta, godina 4- Moxart kati 2, 31530,
16. Tirane, Njesia Administrative nr.8, Rruga Ferit Xhajko, Zone Kadastrale 8340, Nr Pasurie 7/92+2-1 -32363,
17. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rr. Blv. Zhanë D'Ark, Nd. 109, H. 1, Kodi Postar 1005, 31719,
18. Berat, Velabisht, Godinë 2 katëshe, kati i parë, pranë Urës së re - 31621,
19. Tirane, Kashar, Bulevardi Kashar, Ambienti tregtar D-3 -32401,
20. Lezhe, Shengjin, Lagjja "Nene Tereza", Rruga e Zanave, Dyqan ne zonen kadastrale nr.3126, numri i pasurise 2/6+1-2, kati I-re – 32306,
21. Fier, Lagjja Sheq i Madh, Rruga Teodor i dyte Muzaka, objekti nr pasurie 69/6, Zona kadastrale 3981- 32423
22. Diber, Peshkopi; Lagjja Nazmi Rushiti, Rruga Jashar Kola, Zona Kadastrale 2932, Lokali nr 12/61- N1,
23. Fier, Lagjia Apollonia, Rruga Jakov Mile, Objekti Nr. 1 - 31782,
24. Tiranë, Rr.Mine Peza, Karburant Fredi, Kioskë,
25. Berat, Lagjja " Clirim ", rruga " Antipatrea ", pallati nr.35, kati i parë, zona kadastrale 3 nr.8501, me numër pasurie 10/38-31791,
26. Berat, Kuçovë, Lagjja Tafil Skendo, godina private 3 - katëshe, kati i parë – 31557
27. Vlore, Sheshi Artur Rustemi, Lagjja Hajro Çakerri, Objekt nr.7, kati 1-32424,
28. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Sheshi Qemal Ataturk, kioska Nr.1-31429,
29. Durres, Kruje, Zyra Postare Qendër Kruje, Lagjja Qender,
30. Elbasan, Gramsh, Lagjja 18 Gushti, Bulevardi Kryesor, pallati nr.16, kati 1-31868,
31. Vlore, Rruga Zaho Koka, Lagjja 1 Maji, Objekt nr.1/1, kati 1-32344,
32. Durres, Lagjja nr.6, Rruga Aleksander Goga, pasuria nr.1/1126/ND/-N1, zona kadastrale 8513-32425,
33. Elbasan, Lagjia Beqir Dardha, Rruga 11 Nentori, Pallati Nr. 41, Kati 1 - 31811,
34. Durrës, Kioskë, Lgj.5, Rr:Deshmoreve-30891,
35. Elbasan S. Papri, Rruga e re, Serica Market,
36. Fier, LUSHNJE, Bubullime, IMESHT, Fshati Imesht, Lagjja Qender, Rruga Imesht, Ndretesa nr 1-32434;
37. Shkodër, Bushat, BARBULLUSH, Lagjia Qender Barbullush, Rruga kryesore Barbullush-Kukel, Ndërtese me nr. pasurie 363/10, Kati nentokesor, zona kadastrale 1100 - 31781,
38. Korçë, Pogradec, Rruga Deshmoret e Pojkes, Lagjja numër 1,vile 3-katëshe,mbrapa pallatit Kristal,
39. Tiranë, Rr."lbrahim Rugova", ne krah te Planet Bar -31613,
40. Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Bulevardi Aqif Pasha, Teatri Skampa, zona kadastrale Nr. 8521, Pasuria Nr. 1/12, Kati 1 - 30113,
41. Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, kioska nr.2 (tek qendra Condor) - 32382,
42. Korce, Lagja 16, Rruga 10 Korriku, Pallati 18, Hyrja Nr.8 -32389,
43. Tirane, 304 Rruga Gjergj Legisi, Njesia Bashkiake nr.11, Ish-UNB, Laprake
44. Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Bulevardi Aqif Pasha, zona kadastrale nr.8521, pasuria nr.6/11-M.29, kati 1 – 32422,
46. Lezhe, MIRDITE, Rreshen, Rruga "Vicenzo Di Pauli", pallati 9 katesh "Jushi", kati 1 pare-32303
48. Shkodër Puke Sheshi Turizmi, Qendër, Banesa nr.2,
49. Tiranë, Tabacco Shop, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl frasheri, Pallati Nr. 4, Kati 1, Apartamenti 9 - 30134,
50. Tiranë, Kashar YZBERISH Lagjja Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallat 9 katesh me nr. Pasurie 305-106, Zk 3866, Kati përdhe-31340,
51. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, (Rr."Komuna Parisit)/Rr."SkenderLuarasi" kyrqezim me Rr."Liman Kaba", Pall 10-katëshe, Kati përdhe dhe nentoke ZK.8270, Nr.Pasurie 8/116-N2 dhe 8/116+1-N4.-31606,
52. Tiranë, Farkë, LUNDER Almark shpk-Market, Farkë, Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Lundër-31502,
53. Tiranë, Gose Qendër, Rruga Kryesore, Banese 1 - Katëshe, ngjitur me Xhamine e Fshatit, Market - 30805,
54. Lezhe, Lagjja "Beselidhja", Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndertese 2 kt me nr.pasurie 6/133, ZK nr.8632, Kati I-re, Njesia nr.1 - 30396,
55. Lezhë, Mamurras FUSHE-MAMURRAS Rruga e Fushe Mamurrasit, Market Lazer Lalaj,
56. Tiranë, Njësia bashkiake nr.5, Rruga Frank Bardhi, Qendra Kristal, Kati I, Dyqani nr.22 -31236 Dyqan Rimbushje elektronike,
57. Elbasan, LIBRAZHD, Prrenjas, Lagjja nr 1, Rruga Rinia, objekt me zone kadastrale 2924, me numer pasurie 30/7 - 32336,
58. Durrës, Xhafzotaj, 4 Rruget e Shijakut, Tobacco Shop,
59. Tiranë Luz i vogel Kryqezimi Vorrozen, Dyqan Celularesh Shop,
60. Fier, Lushnje, Lagjja Skender Libohova, Godina Nr.13 te Bashkia-31228, Dyqan celularesh & rimbushje elektronike,
61. Durres, Lagjja Nr.13, Rruga Pavarsia, Pasuria Nr.4/44, Zona Kadastrale 8514, Vol.44, Faqe 222-32347,
62. Vlore, Rruga At Kristo Negovani, Lagjja 29 Nentori, Pallati Nr.42, Kati 1, Objekt Nr.3 -31149,
63. Durres, Kruje, Lagjja Hoxhe, ndertesa e vjeter 2 kateshe, kati 1, ngjitur me cerhen nr.1 - 32331,
64. Shkodër, Koplik Lagjja Qendër, rruga Koplikut, nr pasurie 593, zona kadastrale 2220-31539,
65. Gjirokastër, Lagjja Pedagogjike,pranë Universitetit,
66. Tirane, Njesia Bashkiake 4, rruga " Myslym Keta", zk 8110, pasuria nr.7/186-32393,
67. DurrësLagjja 11 , Rruga Deshmoret, Banese Private nje katëshe Nr.63-31884,
68. Tirane, KAVAJE, Rrogozhine, Lagjja nr. 1, rruga e Kavajes, objekt 1-katesh, zona kadastrale nr. 3236, pasuria nr. 2/161- 32307,
69. Shkodër, Rruga Kol Idromeno, Market Inter,
70. Tirane, Kamez, Lagjja Frutikulture, Rruga Liria, Ndertese 2-kateshe, kati i pare, Nr.72.-32360,
71. Fier, Cakran Lagjia Qendër, Rruga Shetitorja, përballë Komunes - 30416 5,
72. Fier, LUSHNJE, Bubullime, Lagjja qender, Rruga Bubullime, ndertesa me nr pasurie 340/11, zona kadastrale 323 1295- 32337,
73. Fier, Lushnje Lagjja Kongresi i Lushnjes, përballë kinoteatrit Vace Zela - 31575,
74. Elbasan, Cerrik, Market Lagjja Visarion Xhuvani, Rruga Rinia, poshte Universitetit, Pallati nr. 37, kati 1, 31513,
75. Korçë, Pogradec Lagjja nr. 1, Pranë Alpet, 29,
76. Vlorë Lagjja 28 Nentori, Rruga Anita Bitri, Kioska Nr. 10 - 30198,
77. Tirane, Kashar, Rruga Astrit Losha, Hyrja B, Dyqani nr.2-32362,
78. Shkodër Rruga Zogu i Parë, Raj. 1, Shkodër - 31560,
79. Shkoder, Lagjja Skenderbeg, Rruga Kole Heqimi, zona kadastrale 8592, nr.pasurie 9/60+2 – 32386,
80. Tirane, KAVAJE, Helmes, Shtodher, Rruga Kavaje, Rrogozhine, perballe Karburant Kastrati, Zona Kadastrale 3427, Nr Pasurie 7/18-32351. Servis celularesh,
81. Tiranë, Njësia bashkiake nr 4, rruga Imer Nregjoni, ndërtese 1-katëshe nr 234-30093,
82. Durres, Lagjja nr.2, Rruga Aleksander Goga, pallati nr.823, kati 1 pare-32315,
83. Durrës Rruga Hekurudhat, Kancelari - 30771,
84. Korçë Pogradec Lagjja 3,rruga Fan Noli,pranë "Tregut te Valutes",
85. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga "Sami Frashëri", Zona Kadastrale Nr. 8270, Vol.88, Faqe 135, Nr.Pasurie 7/680/ND-N2.-32346,
87. Korçë, Rruga Gjergj Kastrioti,Pranë Hotel Kocobeli, Godinë 1 katëshe nr.479 Sport Bet -31245,
88. Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga Tre Deshmoret, Pallati Jera Construction 5, Kati 0 – 32406,
89. Korçë Lagjia 12 Bulevardi Gjergj Kastrioti, dyqan digitalb,
90. Diber, MAT, Burrel, Lagjia Partizani, Sheshi Demokracia, Pallat 5 - katesh, Kati 1, Prane Postes. – 32441
91. Shkodër, Koplik Qendër Koplik, përballë Hebaj Center, Exhange - 30777,
92. Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori, Godinë 7 katëshe, kati 1, përballë gjimnazit Siri Shapllo,
93. Lezhe, Kallmet, Lagjja Qender, Rruga Kryesore, Lokal ne zonen kadastrale nr.2503, numri i pasurise 130/8, Kati l-re.-32305,
94. Lezhe, LAC, Mamurras, Lagjja Drita, Rruga Kryesore, Ndertese 2 kateshe, kati 1, ZK nr.2586, me Pasuri nr.2/86-32302, Pallati 11/56,
95. Tiranë, Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Rruga Muhamet Allushi, Kioskë tek pallati "Ina 96" Kati i parë - 31644,
96. Durrës, A. Goga, L.6, 595, - 30637, kancelari,
97. Lezhë Lagja Beslidhja, Rruga Beslidhja, ne krah te -ishkinemase, Nr. 18,
98. Tiranë, Njësia Bashkiake 6 nr.1, Rruga Ali Demi, Pallati 167, shkalla 1, Kati 1, Tiranë,- 31290,
99. Gjirokastër Permet Lagjja Partizani, Sheshi Tefta Tashko Koco, pranë tatimeve Permet, Nr 12,
100. Lezhe, LAC, Milot, Rruga Kryesore Sheshi Ndoc Deda, Ndertese 1 kateshe, ZK. Nr.2693 me Pasuri nr.2/106 – 32330,
101. Korçë, Pirg Objekt privat, pranë shkolles se Mesme, Ne qendër te fshatit - 31724,
102. Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, dyqan celularesh,
103. Fier, Lagjja Apollonia, Rruga Rauf Nallbani, Godina nr.2-32367;
104. Berat, Lagjja 30 Vjetori, rruga Antipatrea, zona kadastrale 8502, numri i pasurise 15/7-N1, pallati Nr.51, kati i parë, -31722, Kioskë,
105. Elbasan, Peqin, Lagjja Xhami, Bulevardi Mustafa Gjinishi, pallati 143, kati i l-re. -31276,
106. Tiranë, Rr.Unaza e Re, pranë Astirit-30846, Dyqan celularesh,
107. Elbasan, Lagjja Vullnetari, Rruga Spiro Shuteriqi, Pallati 645, kati 1, kancelari -30992,
108. Durrës, Lagja 4 Rruga Skenderbej, Godinë 5-katëshe nr 405. kati 1-31307,
109. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Vaso Pasha, Ne kryqezim me Drejtorine e Gardes se Republikes, Pallati 10/2, kati përdhe nr.15-31163,
110. Elbasan, Lagjja Skenderbej, rruga lliaz Kosova, Godinë 1 katëshe nr 5, pranë shinave te trenit,
111. Gjirokastër, DROPULL I SIPERM ZERVAT, Rruga nacionale "Gjirokastër-Kakavie", Godinë 2- katëshe, kati i parë, nr.pasurie 92/24, zona kadastrale 3907- 31798,
112. Tiranë, Kavaje Lagjja 6, Bulevardi Indrit Cara, Godina Nr.3514, Tobacco Shop -31231,
113. Tirane, Njesia Bashkiake nr.11 Rruga Gjergji Legisi, Pallatet Besa R, Kati 1-32407,
114. Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Elbasan, Nr 8,
115. Korce, Pogradec, Lagjja nr 2, Rruga Reshit Çollaku, Pallati nr 60, Kati,
116. Fier, LUSHNJE, Dushk, Zham Sektor, Rruga e Prroit, godina me nr pasurie 4/62 zona kadastrale 3916.- 32295,
117. Korçë Maliq Blloku Nr. 3, Sheshi Puntori, Objekti Nr. 3/43-N7 - 30246,
118. Tiranë, Rr: Studenti, Godinë 1 katëshe, përballë godinave te Inxhinierise se Ndertimit-30196, Devi Travel,
119. Tirane, Rruga Arkitekt Kasemi, Nd.21, H.1, kodi postar 1017-32385,
120. Tiranë, Vore Lotto Sport, Rruga Rinia, Pallat 7-katesh, Kati 2-te, Nr. regjistri 198/Rurale.-31347,
121. Durrës Lagjja 11, Rruga Hafiz Podgorica, kioskë pranë postes - 30666,
122. Elbasan Librazhd Lagjja nr 1, Sheshi Gjorg Golemi, Pranë Stadiumit Sopoti-31549,
123. Fier Strum SUK 1 Komuna Strum, Suk, Sheshi Lapidari, Godinë 2 Katëshe , 7 Kati 2 (E24),
124. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Kater Deshmoret, Pallati Kastrioti, Dyqani Nr.2.- 32340,
125. Tiranë, Autoveture Skoda Yeti e bardhe AA 476 GB,
126. Tiranë, Kamez Bulevardi Blu, Lagjia Kamez, Pallat 5 - katesh Nr. 11, Kati i parë, përballë me KMY (5.m pranë Stacionit te Autobusit). Kancelari. - 30142,
127. Elbasan, Lagjja e Re, Rruga Ismail Zyma, ndërtese 3- katëshe nr.4/5, Zona kadastrale 8524-31480,
128. Tiranë, Kashar Unaza e Re, rruga Aleksandri i Madh, pallati pranë Astirit, - 30074, Jata Market,
129. Elbasan, Lagjja Qemal Stafa, rruga 11 Nentori, zona kadastrale nr.8522, pallati me nr pasurie, 11/413 -N.15, kati 1 – 32439,
130. Tiranë, Njësia bashkiake nr 4, rruga e Dibres, kioska nr 1, 30765,
131. Vlorë, Sarande Lagjja 1, Rruga Ismail Tatzati, Fredi Kioskë,
132. Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi, Kioske te Pazari i Ri -32379,
133. Tirane, Rruga Bardhok Biba, Hyrja 1, ish Kinema 17 Nentori (Galeria) Zona Kadastrale N8360, Volumi 22, Faqe 92, Nr Pasurie 6/150-N21-32445,
134. Lezhë, Lac, Bulevardi kryesor, pranë pallatit te kultures , nr. 3,
135. Vlorë Ksamil Lagjia nr.2, rruga Sheshi Miqesia, Godinë private 2-katëshe, nr.29, kati-1-30281,
136. Vlorë, Lagja Isa Boletini, Bulevardl Ismail Qemali, pallati Breshani- 31420,
137. Korçë Lagjia 5, rruga 10 Korriku, Pallati 5,
138. Durrës Lagjja 13, Rruga Pavaresia, dyqan celularesh,
139. Durres, RRASHBULL, Godine 1 kateshe, Objekt me nr. pasurie 46/6/1, Zona Kadastrale-32420,
140. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë pallatit 18, kioskë nr.1-31766, 141. Durrës Rruga Egnatia - Skenderbeg, Lagjia 4, Kioskë. - 30688, 142. Kukës, BAJRAM CURRI 28 Gushti, -30646, Kancelari, shitje gazetash,
143. Berat Lagjja "Donika Kastrioti", Market,
144. Durres, Lagjja nr. 6, Rruga Aleksander Goga, Pallati nr. 441, Kati i pare-32419,
146. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga e Barrikadave, Kioska Nr. 11,
147. Tirane, Kavaje, Lagjja nr.4, Bulevardi Indrit Cara, Objekt 1- Katesh, Godina nr.1 -32355,
148. Berat Lagjja 22 Tetori, Qendër, Rruga Pedonalja, Godinë me nr.pasurie 11/181, ZK 8502,
149. Durres, Shetitorja Taulantia, Numer pasurie 27/136-ND, Zona kadastrale 8512,
150. Vlore, Rruga Kosova, Lagjja Pavaresia, Kioske, Nr.7 – 32308
151. Gjirokastër Permet Rruga Ushtari I Panjohur Tobacco shop & news papersales,
152. Korçë, Lagja 18, Rruga Gjergj Kastrioti, Godina nr.29, Poshte BKT,
153. Shkodër Lagjja Parruce,Western Union-Parruce,
154. Tirane, Dajt, Linze, Rruga Muhamet Deliu, Pallati i Ri, Kati 1- 32405
155. Tiranë, Rruga Eshref Frasheri, Përballë Bella Vita,
156. Fier, MALLAKASTER, Ballsh, Lagjja "5 Shkurti", Rruga "Dervish Hekali", Pallati "Nr. 1", Kati 1- re.-30406,
157. Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Artan Lenja, godine private nr.1-32380,
158. Elbasan Cerrik Lagja nr. 3, Rruga Ali Pashe Tepelena, Banesa nr. 7,
159. Korçë Lagjja 16, Rruga Viktor Eftimili, Vila nr 2,
160. Korçë, Rr.Partizani, Market,
161. Elbasan Lagjja Kongresi i Elbasanit, Bulevardi Qemal Stafa, pranë shatervanit - 31516,
162. Tiranë, Rruga Qemal Stafa, përballë Karburant IT, tek Xhamlliku,
163. Elbasan, Lagjia D. Haxhire, Bulevardi Qemal Stafa, Rruga 1 Maji, Kioskë. - 30120,
164. Lezhe, LAC, Mamurras, Lagjja Zef Hoti, Ndertese 2 Kateshe, kati I, Zk 2586, me Pasuri nr.1/522-30180;
165. Tiranë, Rr.Berisha, Kiosk,
166. Berat, Kucove, 321 Lagjja Tafil Skendo, Rruga Naftetari, Banese private prane Shkolles 28 Nentori – 32369,
167. Berat, Lagjja Kushrim , rruga Rilindja, godina dy kateshe me nr.35, kati i pare – 32318,
168. Korçë Pogradec Lagja 1, Rr "Reshit Collaku", Pall 19 Pogradec-31333,
169. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Abdyl Frasheri, Kioskë pranë Fast Food Chicken,
170. Vlorë Lagjja Lef Sallata, rruga Hasan Kushta, pallati 1401, kati 1-31810,
171. Tirane, Dajt, Rruga e Thesarit, Pallati 46, Kati 1 -32356,
172. Shkodër POSTRIBE MES Lagjja Mes, Rruga Qendër, Godinë 3-katëshe, kati i I-re, Nr. 524 - 31617,
173. Vlore, Lagjja Pavaresia, Rruga Kosova, Palladi Faed, Kati 1-32410, Tobacco shop,
175. Tiranë, Rr. "Fadil Rada" Nr. 78, prapa ATSH-se. Tiranë,, Njësia Bashkiake Nr. 2-31325,
176. Korçë Pogradec Lagja 2, Shetitore "Fan Noli", Pall 52 Pogradec-31330,
177. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Kioska Nr. 3 - 31864,
178. Shkodër, Bushat Rruga per ne qendër 9 Bushat mes Xhamise dhe Shkolles - 30441, Valentin Market,
179. Gjirokastër, Tepelene, Lagjja Selam Musai, Rruga Ali Pashe Tepelena, Kioskë,
180. Tirane, Rruga Robert Zhvarc, Objekti Vorps 1, Kati 1, Shkalla 5, Dyqani Nr. 2 - 32353,
181. Tiranë, Afer kryqezimit te Blvd Bajram Curri me Blvd Deshmoret e Kombit, pranë Qendres Nderkombetare te Kultures-30627, Kioskë,
182. Korçë Bucimas, Minimarket,
183. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Godinë private Nr. 1 - 31636,
184. Gjirokastër Lagjja 18 Statori, rruga Veli Hashorva, Godinë1-katëshe 27/12, kati 1, zona kadastrale 8541-31786,
185. Tiranë, Autoveture Skoda Yeti e bardhe AA 403 GF,
186. Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Kongresi i Lushnjes, Pallati A & EM, nr.31, Kati I - re – 32403
187. Vlore, Lagjja Hajro Cakerri, Pallati 1/10 prane Bankes Kombetare Tregtare, Kati 1 -31305
188. Elbasan Lagjja Partizani, Rruga Janaq Kilica, pranë Drejtorise Arsimore Elbasan,
189. Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Riza Cuka, Godinë private 1-katëshe, nr pasurie 4939, zona kadastrale 8310-31744,
190. Korçë Lagjja 12, Bulevardi Republika, Objekti Nr.46-31710, Kioskë,
191. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rr."Kavajes", pranë Njesise Bashkiake Nr.7, Nr.Pasurie, 5/205-N8, Nr.Pasurie 5/205-N7, Nr.Pasurie 5/344, ZK. 8210 -31614,
192. Tiranë, Rruga Shefqet Ndroqi, Senatoriumi, Dyqan Celularesh Servis,
193. Fier Lagjja 29 Nentori, Rruga Dervish Hekali, banesa nr.1 ish MAPO Industriale-31010, Dyqan Mbushje Elektronike dhe Tabakino,
194. Elbasan Lagjja Kongresi Elbasanit, Rruga Hysen Hoxha, Ndërtese 1-katëshe,
195. Tiranë, Z. Kadastrale 8220, Rruga Teodor Keko, përballë Karburant Kastrati, Godina 40 (Kioskë)-31836,
196. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Ali Demi, pranë Fushes se Sportit "Ali Demi" (Kioskë)-3 1824,
197. Elbasan Gramsh Lagja Holta, Rruga Devolli, Pallati nr.50,
198. Tirane, Rruga Konferenca e Pezes, Pallati nr.217, Shkalla nr.2, Kati 1, Apartamenti 83- 32408,
199. Elbasan Lagjja Kala, Rruga Ptoleme Xhuvani, banese private me numër pasurie 14/66, zona kadastrale 8524.- 31799,
200. Elbasan, Lagjja 5 Maj, Rruga Shpetim Arapi, pallati nr.701, kati 1, ap 1 – 32374,
201. Korce, Lagjja 12, Bulevardi Republika-32426
202. Durres, Lagjja nr.13, objekt me nr.pasurie 10/105, zona kadastrale 8518-32317,
203. Korce, Pogradec, Rruga Reshit Çollaku, lagjja nr 1, nr pasurie 4/261, zona kadastrale 8581 – 32440,
204. Berat, Lagjja "30 Vjetori", rruga Fan Noli, zona kadastrale 8502, numri i pasurise 15/3, kati i pare – 32411
205. Vlorë Lagjia Kushtrimi, Rruga Rakip Malile, Kancelari,
206. Fier, Lushnje, Kolonje, Lagjja Thanas Bozo, Rruga Altin Mino, Godine me Nr. Pasurie 9 – 32450,
207. Berat Çorovode Lagjja 2 Dhjetori, Rruga Mestan Ujaniku, ndërtese 1 - katëshe, me nr . 250 - 30544,
208. Durres, Lagjja 11, Rruga Aleksander Goga, pallati 218, Kati i pare-32294,
209. Tirane, Vore, Rruga "Demokracia", Qender Vore,pallati nr.1, kati i pare- 32299,
210. Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Rruga Hafiz Sabri Bushati, nr pasurie 3/226, zona kadastrale 8594-30776,
211. Berat Lagjja Uznove, Rruga 28 Nentori, Dyqan Celularesh,
212. Korçë Pojan Ne qendër te fshatit, Pojan, Market,
213. Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Kiosk-Denada Sejdia,
214. Tiranë, Kashar Lagjja Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallati Kristi Co nr.1, Kati përdhe dyqani nr.6-31478,
215. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.4, rruga 5 Maji, kioska nr.12 - 32387;
216. Elbasan Lagjja Qemal Stafa, Kryqezimi i rrugeve Qemal Stafa dhe 28 Nentori, Pallati nr. 25, Kati nendheshem, 31512,
217. Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rruga Kosova, Kioska Nr. 1 - 30834,
218. Durrës, Tregtare L.1, - 30208, Tabacco Shop,
219. Lezhë, Mamurras Lagjia Drita, Rruga Nacionale, Pallati Nr. 12, Koliqi Market - 30180,
220. Vlorë Lukove Lagjia Qazim Pali, Rruga e Plazhit, Godina Nr. 1, Kati i parë - 31026,
221. Tirane, UNAZA E RE - 32398,
222. Vlorë Delvine Lagjja Sinana Ballaci, rruga Hasan Tasim, godina nr 57, dyqani nr 11, 31809,
223. Lezhe, LAC, Milot, Shullaz, Rruga Kryesore, Ndertesa 2-kateshe, Kati 1, Zona Kadastrale nr 2580 me legalizim nr 111/100-32435,
224. Shkodër Bushat Barbullush, përballë fushes se sportit, Shkodër, me nr. pasurie 431/14, zona kadastrale 1100 - 31629,
225. Elbasan 11 Lagjja 28 Nentori, bulevardi "Qemal Stafa", pallati 422/2, kati 1-31801,
226. Tirane, Njesia Bashkiake nr.4 Rruga Besim Zyma, Nr.46/6, Hyrja nr.2-32414,
227. Tiranë, Rruga e Kavajes, tek dera e Shkolles Teknologjike -31552,
228. Tiranë, Rr: Mihal Grameno, - 30352, market Suzana Hoxha,
229. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Irfan Tomini, Ndërtesa Nr. 57, Shk. 9, Kati 1 - 31784,
230. Elbasan Gramsh Rruga Brahimaj, Kancelari,
231. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Perbri me Banken e Shqiperise-31874 Tiranë, Rruga e Dibres, Kit Market,
232. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr.17, Kati 1 -32359,
233. Shkoder, Puke, Rruga "Halil Qel Terbuni", Blloku Nr. 2, Ndertese 4-kateshe, Kati 1. ne Qender te Qytetit – 32399,
234. Durrës Lagjja nr.15, Rruga Petrit Llaftiu,
235. Shkodër Lagjja Salo Halili, Rruga Mbreti Gent, Nr. pasurie 1/818-B5, Zona kadastrale 8591 - 31587,
236. Tiranë, Rruga Qemal Stafa, pallati 10, dyqani 14 - 30091, dyqan rimbushje elektronike,
237. Tiranë, Kashar Qendra Tregtare Univers, Autostrada Tiranë, - Durrës Km.6, Kioskë,
238. Tiranë, Lotto Sport, Njësia bashkiake Nr. 4, Rruga Njazi Meka. Allias, Ndërtesa Nr. 411, ZK 8130 - 31368,
239. Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Mine Peza, (kioskë) përballë Hary Fultz, 31012,
240. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Kioskë Nr.5 tek stacioni i autobuzit, kryqezimi i 21 Dhjetorit-31881,
241. Korce, Lagjja 10 Blloku i ri i sportit, Pallati Veljani, Kati 1 100 m larg Kolegjit Preka-32384,
242. Korce, Lagja 10, Rruga Pandeli Vangjeli, Objekti Nr.29 – 32348,
243. Vlore, Lagjia Pavaresia, Rruga Çameria, Pallati Tato, Kati 1 – 32443,
244. Elbasan Lagjja 5 Maj, Rruga Lef Nosi, Pallati Nr. 1538, Kati 1 - 31571,
245. Elbasan Lagjia 5 Maji, Rruga Ibrahim Dinçi, Stacioni i Funidit i Autobusit. Kioskë. - 30118,
246. Lezhe, Lac, Zyra Postare Qendër Lac, Lagjja 1,
247. Lezhë Shenkoll RILE Banese private 2 katëshe, kati I-re, ne qendër te fshatit Rrile,
248. Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Pallati 34/1, Kati 1, përballë Piceri Era,
249. Fier BallshLagjia 5 shkurti , Rruga Dervish Hekali, Godina nr 347,
250. Tiranë, Zona Kadastrale 8150, Njësia Nr.3, Rruga Arkitekt Kasemi ne kryqezim me Blv. Zhan Dark tek Brryli, Godina 33-3 1857,
251. Korçë Pogradec Lagjja 2, Rruga Reshit Çollaku, Kancelari & Librari,
252. Shkodër Rruga Studenti, Kioskë - 30775,
253. Tiranë, Njësia bashkiake nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Nr 10 ,Kati 1, Sport Bet -31240,
254. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Myslym Keta, Pasuria Nr.4/277//ND- 32431,
255. Shkodër Rr; Vasil Shanto, Zona 2-30869,
256. Dibër Maqellare Lagjja Qendër Maqellar, rruga kryesore, pallati nr 1, ish berberhana e fshatit,
257. Korçë Pogradec Tek Dogana-30685, kancelari,
258. Durrës Lagjja nr. 5, Rruga Mujo Ulqinaku, Kioska nr. 5 - 31627,
259. Elbasan Prrenjas Lagjia nr.2, Rruga Nacionale, banese private 10, kati 1-re. -31422,
260. Tiranë, Sheshi Skënderbej, - 30425, shitje gazetash,
261. Berat Bulevardi Republika, lagjja 22 Tetori, Kioskë,
262. Korçë Pogradec Komuna Çërova, Fshati Çërova, Rruga Fshatit, Godina nr.5, Dyqani nr.1,
263. Tiranë, Rr."Sami Frasheri",Kati Bodrum ngjitur me ndërtesen e Lsi- 31608,
264. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga "Hamdi Pepa", Kioska Nr. 43-30704,
265. Gjirokastër Kelcyre Rruga F. Dosti, pranë postes se policise, digitalb & western union,
266. Tirane, Kashar, Rruga Loni Ligori, Pallati Vila - L, Zona Kadestrale 3866, Nr. Pasurie 214/343-N7- 32413,
267. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika, Pallati 3 - 31764,
268. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Memo Meto, Prane Unazes se Tiranes, Godina nr.58 (Ish Merkato e Vjeter)- 32402,
269. Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Tek Kolonat, Kioskë,
270. Tiranë, Fshati Gjokaj, Lagjja Nr.1 Autostrada Tiranë,- Durrës, Citypark, Dyqani Nr.6, Kati I, Sport Bet -31239,
271. Korce, Pogradec, Lagjja 1, Rruga e Stadiumit, ambjent me numer pasurie 1/334- N7, Zona Kadastrale 8581-32442
272. Durrës Fushe Kruje Lagjia Kastrioti, Pallati i vjeter, Kati 1, pranë rruges Burgut - 31756,
273. Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.1, Rruga Xhelo Leka, objekt privat me zone kadastrale 2446, nr.pasurie 8/17 – 32421,
274. Elbasan Lagjia 5 Maji, Rruga Ndriçim Duraku, Pallati 20, Kiara Market, pranë Spitalit. - 30105,
275. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga Xhanfize Keko, Kioska Nr.STK-XHK02 -32388
276. Fier Lagjia Kastrioti, Rruga Brigada IX sulmuese, kioskë,
277. Berat Kuçovë Lagjja Tafil Skendo, përballë 13 Albtelecomit, Kancelari,
278. Vlorë Lagjja Deshmoret, Rruga Lef Sallata, pallat i ri 8-katesh, pranë Shkolles se Muzikes, Kati 1 - 30686, Dyqan celularesh,
279. Berat Kuçovë Lagjia Llambi Prifti, Dyqan Celularesh - 30808,
280. Durrës Rrashbull, Market,
281. Tirane, Njesia 2, Rruga "Budi", Sheshi Demokracia, ish menza nr.7-32400,
282. Berat, SKRAPAR, Çorovode,
283. Shkodër Barbullush Qendër tek Truma, e ndodhur zonën kadastrale 1100, dhe me numër pasurie 363/3, -31785,
284. Fier Lushnje Lagjja Kongresi i Lushnjes, pallat 8-katesh , Nr. 53,
285. Tiranë, Rruga e Barrikadave, Ish kinema 17 Nentori, Tobacco Shop,
286. Elbasan Lagjja Partizani, rruga Mehmet Kardaku, ndërtesa nr.72/53, kati 1. - 31800,
287. Fier Lagjja Konferenca e Pezes, Rruga Dervish Hekali, Kioska nr. 1/31742,
288. Vlorë Lagjja Lef Sallata, Rruga Hasan Kushta, Pallati 10/42, Kati 1 - 31342,
289. Tiranë, Lagjia Bregu i Lumit, Rruga Princ Vidi, Godinë 1 - katëshe Nr.17/1, Institut pranë Shinave te Trenit tek Kryqezimi. Kancelari. - 30760,
290. Elbasan, Lagjja Vullnetari, Rruga Mehmet Karadaku, Ndertesa nr 1/325, Kati 1-32437,
291. Elbasan Peqin Unaza Peqin, përballë Kalase, Hajro Market,
292. Tirane, Njesia Nr.4 ,Rruga Hamdi Sulcebej, Banesa Mr.20, Dyqani Nr.l-32396,
293. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.8, Rruga e Barrikadave, Pallat 9 Katesh Nr.8, Kati I Sport Bet -31238,
294. Durrës Lagjja nr 12, rruga Koço Kazanxhi, pallat me numër pasurie 4/63, kati i parë, zona kadastrale 8513-31752,
295. Elbasan Lagjja 28 Nentori, Rruga Zogu i Parë, objekt privat me numër 10 - 31818,
296. Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga "Ali Demi", kioska prane shkolles 1 Maji-32394;
297. Diber, Maqellare, Lagjia Qender, Rruga Maqellare - Qender, Objekt 4 - katesh Nr. 71, Kati 2-te. – 32457
298. Durrës Lagjja nr.13, Rruga Bajram Curri, Pallati nr.128/5, kati i parë- 31715, Tabacco shop,
299. Durres, Lagjja 12, Bulevardi Dyrrah, Pallati 370, kati i pare, Apartamenti 1-30268,
300. Elbasan Lagjja 5 Maj, Bulevardi Qemal Stafa, Elbasan,
301. Vlorë Lagjia 29 Nentori, përballë Alsa, Dyqan celularesh,
302. Fier Lagjja "29 Nentori", Rruga "Kastriot Muça", Pallati 2, Kancelari - Digitalb - Foto Studio. - 30684,
303. Durrës Kruje Lagjja 1, Rruga Skenderbeu, Zk.8261, pallati 8, hyrja nr.2, kati 1, pranë 14 postes Kruje, 31088, Dyqan Rimbushjeje Elektronike,
304. Tiranë, Kavaje Lagjja 2, - 30242, Market,
305. Durrës Lagjja 11, Rruga Kryesore - 30774,
306. Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga"Todi Shkurti", pallati Ormas, kati i pare, prane tregut elektrik-32383,
307. Lezhe, Lac, Lagjja nr 5, Rruga Kryesore, Ndertese 1 kateshe, ZK.2364, me Pasuri nr.8/1. - 32332,
308. Shkodër Fushe Arrez Rruga Qendër, Pallati Nr. 3, Kati i parë, Shkalla nr. 1 - 31531,
309. Shkoder, Lagjja Fahri Ramadani, Rruga Pogej, Godine 2-kateshe, Kati i Pare, Nr 12-32429,
311. Tiranë, Rruga Esat Mekuli, F.e Aviacionuit, All in one,
312. Fier Lushnje Lagjia Gafurr Muço, Rruga Misto Mame, Pallati 6 - katesh, Kati i parë, pranë Unazes - 31522. Bufe ,
313. Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga Sami Frasheri, Objekt privat me numer pasurie nr.1/54-N4, zona kadastrale nr.8612 – 32409
314. Korçë Pallat i ri 7 kat përballë ish Elektrikut , Nr 10,
315. Elbasan Librazhd Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, pallati nr.89, kati i I-re -31461,
316. Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Parë, zona kadastrale 8594, Nr. pasurie 862,
317. Korçë Pogradec Rruga Kajo Karafili, Lagjia Nr. 2, Banese private me Nr. Pasurie 4/85, Zona Kadastrale 8581 - 31751,
318. Korce, Lagjja 13, Rruga 10 Korriku, Objekt privat ne zonen kadastrale nr.8563, nr.pasurie 1/189.-32300,
319. Korçë Lagjja nr.1, Bulevardi Republika, përballë Valbones, godina nr.1, Korçe -31465,
320. Shkoder, Rruga Hamz Kazazi, godine 1-kateshe, nr.2 - 32329,
321. Korçë Cerrave Pranë komunes, Kati 1, Kancelari & Dyqan Celularesh,
322. Fier Kioskë, Lagjia Konferenca e Pezes, Rruga Jakov Xoxa, Pallati 5 - katesh me Nr. 145, Kati i parë - 31597,
323. Durrës Lagjia nr.13, Rruga Pavaresia, pallati Arabit, kati i parë -31437,
324. Durrës Lagjja nr 3, rruga Egnatia, kioskë nr 782-31757,
325. Durres, Lagjja nr.4, Rruga Ali Hafiz Podgorica (ish Prokop Meksi), Pallati 128, kati 1-32342,
326. Fier Lagjia Kastriot, Rruga Andon Proska, Pallat 10 - Katesh Nr. 10, Kati 1, Dyqan Rimbushje Elektronike - 30984,
327. Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Urani Pano, kioska nr STK-UP01-31878,
328. Shkodër GURI I ZI JUBAN Lagjja Logorec, Rruga Shkodër-Juban, Godinë 1 katëshe, Nr. 91 - 31428,
329. Vlore, 315 Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Dëshmorët, Pallati Orange, Kulla 1, Kati 1-32345;
330. Tiranë, Kavaje Lagjja nr. 3, Bulevardi Josif Budo, Objekt 5- katesh, kati i parë, godina nr. 19 - 31577,
331. Vlorë Lagjia 24 Maji, Rruga Hasan Kushta, Banese Private pranë Postes se Çoles Nr. 1, Tabacco Shop. - 30591,
332. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.3, Rr."Sitki Çiço" hyrja nga Blv."Zhan D'Ark", Pall 8-katesh, Bodrum, Nr.Pasurie 6/225, ZK.8140- 31610,
333. Elbasan Labinot fushe MENGEL Fashati Mengel, Rruga Kozma Naska, ish Parku i Mallrave, zona kadastrale Nr. 2654, Pasuri
334.Tirane, Njesia Bashkiake nr 4, Rruga Hysen Xhura, Pallati 54, Hyrja 1, Kati Perdhe, Kodi Postar 1005-32245,
335. Tirane, Rruga Myslym Shyri, Nr Pasurie 5/315-N2, Zona Kadastrale 8250-32241;
336. Fier, LUSHNJE, Krutje, Krutje e Siperme, Lagjja e Re, Godina nr 130/1-32432;
337.Tirane, Kashar, Yzberisht, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 368/32-N6-32242;
338. Fier, MALLAKASTER, Ballsh, Zyra Postare Qendër Ballsh, Lagjja 5 Shkurti, Bulevardi Rrapo Hekali
339. Durres, Lagjja nr. 13, Rruga Pavaresia,Pallati 8, Kati 1, Ngjitur me Furre Buke Lorena32472
340. Korce, Lagja 11, Bulevardi Republika, Objekti Nr.6 Hyrja 2 -32468
341. Durres, Lagjja nr. 6, Rruga Deshmoret,Objekt me nr. pasurie 3/228-N4, Zona Kadastrale 8513-32467;
342. Durres, Sukth, Sukth Qender, objekt me nr.pasurie 141/208-ND, zona kadastrale 3542-32470
343. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia,objekt nr pasurie 24/214-N3, 24/214-N4, zona kadastrale 8518-32471
344. Korce, Lagjja 7, Bulevardi Fan Noli, Objekti me nr.pasurie 273/11-32458
345. Tirane, Rruga Bajram Curri, Nr8/54-32474
346. Tirane, Komuna e Parisit, Rruga Osman Myrterizi, Pallati Nr.5 Kati I pare-32465;
347. Vlore, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Pavaresia, Kulla "Ferati" Nr.2, Kati i pare.-32473
348. Tirane, Njesia Bashkiake nr.5 rruga Robert Shvarc 5 katesh nr 39 kati I pare-32463
349. Durres, Lagjja nr 1, Rruga Taulantia, Objekt me nr pasurie 26/30-ND, zona kadastrale 8512- 32477
350. Tirane, KAVAJE, Gose, Lagjja Qender, objekt 3- katesh, kati i pare, Zona Kadastrale nr.1814, pasuria nr.212/11- 32475
351. Korce, Lagja 4, Rruga Partizani, Zona kadastrale 8562, Nr.pasurie 3/6529-n-20 -32461
352. Vlore, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Pavarësia, Pallati 11 Katësh, Aleksandria, Kulla 1, Kati 1-32469;
353. Vlore, Lagjja Pavaresia, Rruga Hasan Kushta, Pallati G.M, Kati I.-32464
354. Durres, Durres, nr.5, Kufizimi me rrugen Mujo Ulqinaku dhe Rrugen Hysen Kertusha, Kioska Nr.25-32449
355. Tirane, Kamez, 339 Rruga Bulevardi Blu, Ndertese private 1 kateshe zona kadestrale 2066 me nr pasurie 279-32476
356. Lezhe, Lagjja Skenderbeg, Godine 2 - kateshe, prane memorialit "Gjergj Kastritoti" – 32478
357. Korce, Pogradec, Lagjja 2, rruga Fan Noli, ambjent me numer pasurie N4/257, zona kadastrale 8582- 32488
358. Lezhe, LAC, Mamurras, Lagjja Zef Hoti, Rruga Kryesore, Pallat 5 katesh, kati 1, Zk.nr.2586, me Pasuri 340 nr.2/115+1-2 – 32485
359. Tirane, Lagjja 24 Maji, Rruga Enver Jaho, Objekt Nr.3- 32455
360. Vlore, Lagjja Lef Sallata, Rruga Hasan Kushta, Pallati Playstar, Kati 1-32489
361. Shkoder, Puke, Rruga Rexhep Teni, Blloku Nr. 1, Ndertese 2 - kateshe, Kati 2, Zona Kadastrale 3069, Pasuria Nr. 47 – 32480
362. Tirane, Kashar, Rruga Engjell Mashi, Pallat, Zona Kadastrale 3866, Pasuria Nr. 363/12+2-N5, Kati 1 – 32479
363. Durres, Rruga e Epikadave, Lagjja nr 1, ish Shtepia e Oficerave Durres – 32459
364. Vlore, Lagjja 24 Maji, Rruga Enver Jaho, Objekt Nr.3- 32455
365. Elbasan, Lagjja 5 Maji, rruga 28 Nentori, zona kadastrale nr.8525, pasuria nr.25/96, kati 1 – 32482
366. Korce, Lagjja nr.10, Rruga Niko Kovaci ( ish Rruga Pavlo Xhamballo), Njesi me Nr.3/174- N13, kati i pare 31465
367. Korce, Lagjia 13, Ruga Partizani, Pallati 14 H.1, Ap.1.7004-32498
368. Tirane, Njesia Bashkiake Nr 5, Rruga Robert Shvarc, Blloku I vilave, Vila nr 45-32492
369. Korce, Lagjja 16, Rruga Gaqo Avrazi, Objekti nr.52, Hyrja 2 – 32496
370. Korce, Lagja 10, Rruga Niko Kovaci, Pallati Nr. 13, Ap.2 ,Kati 1/B – 32495
371. Korce, Lagjja 17, Rruga Kico Greco, Pallati 21 -32497
372. Tirane, Kamez, ZALL-MNER; Rruga Azem Galica, Kati 1 i nendheshem i pallatit Xheanda sh.p.k, Zall Mner – 32494
373. Tirane, Kashar, Rruga Loni Ligori, Pallati MIKETA 2000, Kati 1, Dyqani 12. – 32500
374. Tirane, Vaqarr, Rruga Besim Alla, Godine 1 - kateshe, Zona KAdastrale 3321, Pasuria Nr. 435/137. – 32499
375. Korce, DEVOLL, Bilisht, Lagjja Nr. 1, Shetitore Fuat Babani Nr. 28. – 32493
376. Durres, Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Kioske me nr. 1452, Zona Kadastrale 8513-30443
377. Korce, Lagjja 14, Rruga Viktor Eftimiu, Pallati 24, Hyrja 2 -32507
378. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Arben Broci, Kioska STK- AD 01-32508
379. Tirane, Rruga Sulejman Delvina ngjitur me Posten nr.8, Kioska STK-SD01-32509
380. Korce, Rruga Sheshi i Lirise Nr.2- 32487
381. Korce, Lagja 11, Bulevard Gjergj Kastrioti, prane ish Pastrimit Kimik-32486
382. Shkoder, Rruga Teuta Rajoni 4 – 32506
383. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sulejman Delvina, Kioska Nr. 24 – 32510
384. Tirane, Kavaje, Lagja Nr.3, Bulevardi Josif Budo, Objekti 5-katesh, Kati Nr.1, Godina Nr.19 – 32511
385. Durres, Lagja 12, Rruga Abaz Celkupa, Pallati 614, Kati i pare – 30272
386. Tirane, Kavaje, Lagja Nr.3, Rruga Qazim Kariqi, Zona Kadastrale 8552, Nr. Pasurie 3/372-32512
387. Vlore, Rruga Pelivan Leskaj, Lagjja Pavaresia, Perballe Hotel Partner, Nr.1-32515
388. Vlore, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Isa Boletini, Pallati 4-Katesh nr.372, kati 1 – 32517
389. Vlore, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Isa Buletini, Pallati 292 Kati I -32518
390. Fier, Lagjja 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, Zona kadastrale 8531, nr. pasurise 6/12+3-18/1- 32466
391. Durres, Shijak, Lagjja Popullore, Rruga Muharrem Dollaku, Objekt me nr. Pasurie 4/75, Zona Kadastrale 2309-32516

Faqja Web:
https://lotaria.al/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 17.12.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.10.2020
Vendim I asamblese se pergjithshme (12.12.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.07.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Akti Themelimit te shoqerise Lotaria Kombëtare
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -306 774 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -351 555 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -356 206 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -263 859 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -237 027 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -492 867 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -624 492 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -34 367 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:653 754 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:305 872 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 536 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:300 561 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:369 992 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 586 224 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 372 652 128,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala