Skip to content
Kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, blloku i Velçës (Marrëveshja u mbyll nga Alpetrol Sh.a më 18.09.2018, për mospërmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në Marrëveshjen Konçesionare)

Pennine Petroleum Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-14 14:36:58

NIPT: L72128015F
Administrator: Nevill Desmond Smith
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e eksplorimit, zhvillimit, prodhimit, marketimit dhe shitjes së hidrokarbureve dhe Dega Shqipëri është e autorizuar të përfshihet në çdo lloj aktiviteti tregtar në Shqipëri në përputhje me kërkesat e legjistacionit kombëtar.
Emërtime të tjera Tregtare: Pennine Petroleum Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 28.09.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kanada
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 804 177 315,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 22.11.2017 - VKM Nr. 685 për miratimin e Marrëveshjes me ndarje prodhimi, për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, Blloku i Velçës
Kohëzgjatja(vjet): 33 vjet (6 vjet kërkim, 2 vjet vlerësim, 25 vjet prodhim)
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): Faza e parë e kërkimit (2 vjet) - 500.000 USD
Faza e dytë e kërkimit (2 vjet) - 2.000.000 USD
Faza e tretë e kërkimit (2 vjet) - 2.000.000 USD
Shënime: I. Më datë 22.11.2017, me anë të VKM Nr. 685, u miratua Marrëveshja me ndarje prodhimi, për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, Blloku i Velçës, ndërmjet “Albpetrol” sh.a dhe “Pennine Petroleum Corporation”.

Institucioni që ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 547, datë 09.08.2006, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) do të veprojë në emër të Ministrisë dhe do të sigurojë miratimet dhe autorizimet e nevojshme për realizimin e operacioneve hidrokarbure brenda zonës së kontratës. Në bazë të një instrumenti transferimi sipas formatit bashkëngjitur kontratës si Aneksi F, ku MEI vepron nëpërmjet AKBN, Albpetrol i ka transferuar kontraktorit të drejtën e tij për të kryer operacione hidrokarbure në zonën e kontratës dhe AKBN e ka miratuar këtë transferim për llogari të MEI.

II. Më datë 18.09.2018, Marrëveshja u mbyll nga Alpetrol Sh.a. për mospërmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në Marrëveshjen Konçesionare me Ndarje Prodhimi nga kompania “Pennine Petroleum Corporation.

*Kapitali i shoqërisë është 84.586.988 CAD (dollar kanadez) dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Autoriteti Kontraktues: Alpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Ismail Qemali", Kulla Fratari Nr. 27, Ap. 38

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM Nr. 685, date 22.11.2017, Marreveshja me ndarje prodhimi, per kerkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve blloku i Velçes (draft kontrata)
Kompanite koncesionare ne industrine hidrokarbure 2018 (AKBN)
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 29.10.2019
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi 14.06.2017
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala