Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardian Dushaj
Rezultate gjithsej: 4

Fax Media News (ish "CALVIN VIZION"; ish "Planet Televizion")

K11405004N
(Veprimtari radiotelevizive.)

Tiranë -909420 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ASHEL (perthithur nga "ASHEL GROUP")

L38222701M
(Tregtim artikuj te ndryshem, artikuj ushqimor me pakice dhe shumice, mbetje metalike, import eskport. Transport rrugor nderkombetare mallrash per te tretet dhe me qera.)

Shkoder 7743749 ALL

SOKORSO MALSIA

L78106701C
(Ushtrimi i aktivitetit privat të sherbimeve te ndryshme ne fushen e transportit, transporte te brendshme dhe nderkombetare, sherbime karotreci, instalime panele diellore, prodhim dhe shitje te energjise ele)

Shkodër ALL

ASHEL GROUP ( shoqeria e perthithur “ ASHEL”)

L88319701F
(Menaxhimin e magazinave dhe depozitave, tregtimin dhe trajtimin e mallrave, import eksport i mallrave, Import eksport i perpunimit aktiv per artikuj te ndryshem industrial, Investim ne veprimtarine e enegjis)

Malesi e Madhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni