Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Mat
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJESJELLES MAT Sh.a

J68103917F
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se kons)

Dibër 9788106 ALL

KF Burreli sh.p.k

L28201901K
()

Dibër ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A

M27109701L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Diber ALL

TREGU-MAT

M27829901G
(Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore, dhe/ ose tregjeve të kafshëve të gjalla publik, si dhe ndërtime të tjera me karakter tregtar.Funksioni)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni