Skip to content

PANORAMA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-03 10:45:38
JSON

NIPT: K22112005E
Administrator: Ardit Çela
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari te medias te te gjitha llojeve, krijim i gazetes, etj. Kryerjen e shërbimeve dhe dërgesave postare.
Emërtime të tjera Tregtare: PANORAMA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/09/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 306 581,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Universiteti Luarasi, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 02/09/2002, me NIPT K31526058G dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njesia administrative Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Ndertesa Nr. 59, Hyrja 1, Kodi Postar 1010, me administrator Erinda Shehu dhe ortak te vetem PANORAMA GROUP (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 30.06.2023)

II. PANORAMA TV, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 10.09.1999, me NIPT K31531673S dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardi Zogu I, ish Pallati i Kultures Ali Kelmendi, me administrator Ardit Çela, me ortake PANORAMA GROUP (40%) dhe PANDA GROUP (60%)(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 30.06.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Folitjona Puravelli; Ilian Qeleshi; Andia Thanasi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane TR 2947 S FIAT DOBLO
II. Tirane TR 1013 S
III. Tirane TR 2952 S FIAT DOBLO
IV. Tirane TR 2951 S FIAT DOBLO
V. Tirane Automjet Tip Fiat me targe AA 562 GX
VI. Tirane AA 763 SD
VII. Tirane TR 1012 S
VIII. Tirane Automjet Tip Fiat me targe me targe AA 375 GX
IX. Tirane TR 8079 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, pll.1, kt.2, ish Elektroteknike

Adresa:
I. Tirane Rruga "Jordan Misja", ish Konvikti "Harry Fultz", Njësia Administrative Nr. 9, 1016
II. Tirane Njesia Bashkiake nr.1, Rruga Ali Shefqeti, Ne ambientet e ish Uzines se Ndërrimit te Pjeseve te Ndërrimit te Automjeteve, Zona kadastrale nr.8170, nr.pasurie 1/52

Faqja Web:
http://www.panorama.com.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.10.2022
Akt themelimi dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash date 12.02.2003
Kontrate e shitjes se aksioneve date 10.01.2005
Raport i vecante per verifikimin e zmadhimit te kapitalit date 01.10.2007
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 07.06.2018
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 15.09.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2023
Kontratë Dhurimi Kuotash Kapitali datë 19.06.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -29 532 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -11 356 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -21 192 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 668 607,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 504 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 14 388 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 423 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 855 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 786 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 837 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 933 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 533 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 166 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:143 831 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:146 704 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:137 456 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:201 359 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:205 186 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:244 524 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:271 449 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:289 867 844,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 259 643 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 256 760 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 228 221 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 221 048 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 205 043 966,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani