Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Traja dhe Madhesh

TRAJA&MADHESH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 07:32:40

NIPT: L97509902D
Administrator: Fatos Malaj
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçensionit. Për kryerjen e aktivitetit të shoqërisë së mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organet kompetente.
Emërtime të tjera Tregtare: TRAJA&MADHESH
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/11/2018
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Lagjia Drita, Rruga Dilaver Kurti, ndërtesë private Nr.9

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.04.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Statuti I shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.04.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli