Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Bregasi
Rezultate gjithsej: 4

BIRRA TIRANA (ish “BIRRA MALTO”)

J61821051F
(Prodhimi dhe tregtimi i birres per tregun e brendshem dhe te jashtem. Importi, blerja dhe shitja e lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e birres.Impotimi, blerja dhe shitja e ambalazheve per ambalazhim)

Tirane -85100000 ALL

"PEGASOS"

K91816015L
(Veprimtari ne fushen e prodhimit dhe te tregtimit me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit,te artikujve te ndryshem prej druri, lende e pare per to,metalike e plastike, eksport-import i mallrave te ndrys)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA KULM

L02228010H
(Tregtim birre dhe pije te tjera alkoolike dhe jo alkoolike per vend.)

Tiranë 17531242 ALL

Palace Hotel & SPA

L82314009N
(Ne fushen e hoteleri turizmit, hapje bar, restorant , hotel. Import eksport te artikujve te ndryshem ne funksion te ushtrimit te aktivitetit te hoteleri turizmit.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni