Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Rezultate gjithsej: 3

AEROPORTI "NENE TEREZA" (Ish Albtransport) (perthithur nga shoqeria "Prodhim Mobilje Sha")

J61820023S
(Dhënia me qera e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr. 9312 datë 11.11.2004 i marrëveshjes së Konçesionit për Aeroportin Ndërkombëtar "Nënë T)

Tiranë -539146545 ALL

ELEKTRIKU ELBASAN

J62903295P
(Shpërndarja e energjisë elektrike.)

Elbasan ALL

ALBTURIST Tour- Operator (e perthithur nga Prodhim Mobilje sha)

K31623038D
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni