Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Rezultate gjithsej: 5

AEROPORTI "NENE TEREZA" (Ish Albtransport) (perthithur nga shoqeria "Prodhim Mobilje Sha")

J61820023S
(Dhënia me qera e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr. 9312 datë 11.11.2004 i marrëveshjes së Konçesionit për Aeroportin Ndërkombëtar "Nënë T)

Tiranë -539146545 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

POSTA SHQIPTARE SH.A (Ish-Alba Post Sh.a) (ka perthithur INTERPOST)

J61924007N
(Shërbime postare, financiare dhe bankare, aktiviteti i gjithë shërbimeve bazë të telekomunikacioneve dhe elektronike, botimi i gazetës "Postieri", aktivitet radiofonik ( "Radio Posta"), veprimtari biznesi)

Tiranë 221494712 ALL

ELEKTRIKU ELBASAN

J62903295P
(Shpërndarja e energjisë elektrike.)

Elbasan ALL

ALBTURIST Tour- Operator (e perthithur nga Prodhim Mobilje sha)

K31623038D
()

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST

K42101801N
(Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te energjise elektrike nga pikpamja fizike. Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e dispencerimit. Operimi i tregut te energjise elektrike.)

Tiranë 1182443807 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni