Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Roze Dedvukaj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

DEDVUKAJ

J66902026L
(Trupa inspektuese palë e tretë, për inspektimin e pajisjeve të transportueshme nën presion, (bombula të gazit të lengezuar të naftës GLN), perfshirë ventilat dhe aksesorë të tjerë të tyre. Tregti )

Shkodër 7802400 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MONDI

K06424006S
(Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te gazit te lengshem, naftes dhe nenprodukteve te tyre,vajrave lubrifikante. Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave industriale, ushqimore,buj)

Shkoder 2161915 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALPIN" SHPK

K68404710V
(Perpunim,ambalazhim,tregtim i ujit me shumice dhe pakice,tregtim me pakice i hidrokarbureve. Prodhim dhe ambalazhim pije freskuese me gaz dhe pa gaz. Pije energjike. Tregeti me pakice te gazit lengshem, dhe )

Shkodër 1469106 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni