Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Stela Gugallja
Rezultate gjithsej: 4

ALBTEK ENERGY

L41914013H
(Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportiv)

Elbasan 0 ALL

E.R One Albania

L61629037G
(Import eksport të materialeve të ndryshëm që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë. Import eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industrial të përdorimit të gjere, telek)

Tiranë ALL

Consulting SE Partners

L72206029G
(Keshillimdhenie rreth tatimeve e taksave, ofrim sherbimesh te specializuara financiare dhe kontabile, ofrim sherbimesh te specializuara tatimore, ekspertize ne ngritje, organizim dhe administrim sistemesh tatim)

Tiranë ALL

KUDOPAY

M11612033A
(Instalime per sisteme karburantesh si sisteme elektronike, informatike, të automatizuara dhe me kartë, impiante dhe rrjete te komunikimit dhe telekomunikimit, të pajisjeve dhe aparaturave kompjuterike dhe)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni