Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 828

Hashim Dedolli

L17505901N
(Gomisteri. Transport mallrash per nevoja vetjake dhe per te trete.Tregti me pakice te vajrave, filtrave, gomave dhe aksesoreve per automjete.)

Diber ALL

Refie Lifo

L17625001Q
(Tregti me pakice te artikujve ushqimore dhe fruta perimeve)

Korce ALL

Argjir Kaso

L17729601G
(Riparim Frigorifer, Lavatriçe, tregtim me pakice te elektroshtepiakeve.)

Librazhd ALL

Dila Çupi

L17931501Q
(Grumbullim,prodhim,eksport te esencave dhe bimeve medicinale)

Lezhë ALL

Ilir Qosja

L18405602C
(Servis automjetesh, trajtim pjese kembimi.)

Librazhd ALL

Atnan Kuçi

L18824301O
(Riparim automjetesh.)

Puke ALL

LULJETA IBRAHIMI 

L19012301B
(Sherbime komunale, tregti artikuj te ndryshem,Sherbime interneti.)

Puke ALL

Petrit Shaha

L19513501K
(Germime dheu me punime eventuale murature e beton armeprishje dhe punime ne toke te germuar.2-Prodhim material ndertimi.3-Ndertime civile dhe ekonomike.4-Ndertime rrugore.5-Ndertime ura dhe vepra arti .6-Nderti)

Gjirokastër ALL

Arben Pandili

L21319001M
(Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime)

Tirane ALL

Erjon Isufi

L21320507D
(Import ekport sherbim dhe tregti te gomave te gjithe kadegorive,tregti bateri automjetesh ,servis automjetesh ,tregtim i pjeseve te kembimit dhe vajra lubrifikant.)

Durres ALL

Bernard Pepa 

L21323027C
(Servis makinash, shitje me pakice te pjeseve te kembimit te makinave te perdorura.Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove)

Tiranë ALL

ELDA DEDJA

L21401024J
(Sherbime per rimbushje bojra te printerit. Bojra kompaktibel dhe origjinale, artikuj kancelarie.)

Tirane ALL

AUREL LILO

L21401044A
(Disinfektim i specializur i objekteve.)

Tirane ALL

ARBEN KRASHI

L21406043R
(Farmaci bujqesore, tregtim farash, prodhim dhe tregtim fidanesh.Sherbime te ndryshme dhe tregtim i luleve dhe pemeve dekorative. Dezinfektim, dizensektim, dhe deratizim etj)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Savas Ünal

L21507022D
(Import-eksport prodhim tregti me shumice dhe pakice , dhenie me qera,leasing,dhe te gjitha produktet e fushes se printerave (bojrave) ,IT. telekomunikacionit,sisteme te integruara,te sigurise,alarmit,sherbime i)

Tiranë 1631638 ALL

Dylber Neziri

L21602013F
(Studio arti. Import eksport të materialeve për studio arti (fonderi artistike).)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGRON HOXHA

L21715017N
(Punime te ndryshme ne fushen e mobilerise.)

Tiranë 1447520 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albert Sezairi 

L22024004I
(Tregti me pakicë të artikujve të kancelarisë etj. Import - eksport të pajisjeve elektronike, bojëra printeri, të artikujve të kancelarisë. Riparim i pajisjeve elektronike)

Tiranë 8463946 ALL

Vangjel Zabiku

L22205503K
(Mbikqyrje e kolaudim i punimeve të ndërtimit.)

Durres ALL

Frosina Koçi (Ish Frosina Nikolla)

L22306010R
(Rimbushje bojra printeri.)

ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni