Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1527

Endri Dulellari

L71731025U
(Shërbime grafike dhe realizime të produkteve në fushat print/web/informatikë/video/event. Tregtim, shërbim, konsulencë, projektim dhe riparim të pajisjeve mekanike/elektrike/elektronike. Tregtim i mallra)

Tiranë ALL

Skënder Xheko

L71801022K
(Administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit.)

Tiranë ALL

Xhovan Gjini

L71806046M
(Parkim dhe larje automjetesh, tapiceri automjetesh private dhe shteterore. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e)

Tirane ALL

Rebani Cora

L71807015L
(Administrator Pallatesh)

Tiranë ALL

Dhimitraq Zoto

L71819010I
(Mirembajtja dhe administrimi i ambjenteve te perbashketa)

Tiranë ALL

Agim Sulaj

L71822018S
(Administrator pallatesh, mirembajtjen e tyre, etj.)

Tiranë ALL

Endri Muça

L71914020Q
(Sherbime dhe shitje te materialeve te pajisjeve elektronike, IT, aksesore te fibrave optike (FO), module per burimet e ushqimit elektrik dhe stabilizotore, UPS, inverter, bateri te kapaciteteve te ndryshme, )

Tirane ALL

ENEA MASLLAVICA

L71920001R
(Bar kafe. Shitje uniforma pune dhe veshjeve speciale. Uniforma; spitale, policie, zjarrfikse, ushtrie. Tregëtim materiale për mbrojtje personale ( maska, dizifektant etj ), materiale mjeksore dhe dentare,e)

Tirane ALL

Vehap Dragjoshi

L72015006H
(Shërbime dhe aktivitete në fushën e ndërtimit si: lyerje, punime gipsi, shtrim pllakash. Punime e instalime elektrike, hidraulike, etj. Tregti me pakice te pjeseve te kembimit per automjete. Prodhim dhe tre)

Kamez ALL

Laert Zifla

L72021032D
(Avokat)

Tirane ALL

Marjeta Koçi

L72105047T
(Riparim rrobaqepsie, prodhim veshje te ndryshme, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve industrial, konfeksione e veshje te ndryshme te trupit, kembes dhe kokes, artikuj elektrike, hidraulike, elektroshtepi)

Tirane ALL

Burhan Kaloti

L72106054H
(Administrator pallatesh.)

Tiranë ALL

Oltjan Duqi

L72114033C
(Riparime automjetesh)

Tirane ALL

SHAHIN HYSI

L72122017O
(Hekur punues, punime hekuri. Punime te ndryshme ndertimi.)

Tiranë ALL

Serxhio Fejzo

L72127036A
(Tregti me shumice pjese këmbimi mjetesh fluturuese, lundruese, automjetesh, gjeneratorësh, makinerive bujqësore si dhe shërbimi dhe riparimi i tyre. Pike servisi. Tregti Hidrokarburesh, vajrash lubrikant, g)

Tiranë ALL

Valter Bardhi

L72202052U
(Tregtim lende drusore vendi dhe te huaj, dru zjarri, qymyr, pelet. Import dhe eksport te tyre. Rikonstruksion te cative, tavaneve, blerje dhe vendosje e ulluqeve per shi dhe debore, sistemim i kanalizimeve, sis)

Tiranë ALL

Anita Muho

L72204505D
(Kurse të përgjithshme për gjuhët e huaja ( në gjuhën angleze, italiane, gjermane, dhe frënge) ne nivelet A1, A2, B1, B2, C1. Pregatitje për provimet ndërkombëtare : TOELF, TOELF Junior, SAT, APTIS,)

Durres ALL

Etjen Canaj

L72213048B
(Montim dhe mirëmbajtje e ashensorëve.)

Tiranë ALL

Shkëlzen Bushgjokaj

L72216031A
(Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektros)

Tirane ALL

Natalina Nokaj

L72217044M
(Administratore pallati)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni