Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1170

Donald Muliti

L98323101N
(Tregëtimi i të gjitha llojeve, të mallrave materialeve, automjeteve me goma e zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregëtar, ku)

Kucove ALL

Adi Vela

L98721502B
(Tregetimi I te gjitha llojeve, te mallrave materialeve,automjeteve me goma e zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, paisjeve te ndryshme te karakterit publik, industrial,buqesor, tregetar, kulturor, pjese )

Gjirokaster ALL

Mariglen Bregu

L98722401P
(Servis per riparime automjetesh te te gjitha llojeve dhe tipave te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi, shitjiblerje te mjeteve motorrike, pjese kembimi te reja dhe te perdorura , impo)

Berat ALL

Ramadan Troci

M01316019V
(Avokat)

Tiranë ALL

Ervin Metalla

M01316055R
(Avokat, keshillim juridik, sherbime ekspertize jurdike dhe perfaqesim avokator.)

Tiranë ALL

Valbona Bajraktari

M01322006U
(Tregtim te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim te ty)

Tirane ALL

Emiranda Pjetra

M01328008U
(Tregti me shumice dhe me pakice artikuj te ndryshem, vegla pune, hidraulike, produkte pastrimi, detergjente, elektrike, ene guzhine, materiale te buta, bime dekorative,etj.)

Tirane ALL

Juela Bakiasi

M01403009V
(Tregti me shumice e mallrave dhe materialeve te ndryshme: ndertimit, riparim-sherbim ashensore e gjeneratore, sherbime te ndryshme.Transport. Pikë servisi.Tregtim, dhe vendosje pjese kembimi per automjetet, gj)

Tiranë ALL

Ugochukwu Emmanuel Emereibenu

M01407007C
(Tregti me pakice te veshjeve te ndryshme, etj.)

Tiranë ALL

Antoneta Sevdari

M01411034T
(AVOKATI)

Tiranë ALL

Artor Ylli

M01503010F
(Sherbime avokatie sipas ligjit.)

Tiranë ALL

Dritan Rreshka

M01504030B
(Sherbim ligjor, ofrimi sherbimeve ligjiore per individet, personat fizike dhe juridike shqiptare e te huai. Perfaqesim i ketyre personave ne institucione te ndryshme publike e private si dhe perfaqesim ne te gj)

Tirane ALL

ADRIATIK OSMANI

M01812020U
(Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave te surveimit,paisjeve elektroshtepiake dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi dhe servisi i tyre. Tregtim i artikujve te ndry)

Tirane ALL

Xhentil Kupe

M02028007F
(Bar - Kafe)

Tiranë ALL

Genci Duka

M02102022N
(Tregtim i artikujve sportive ,shkollor,mesimore dhe shtypshkrimeve.Tregtim mobiljesh dhe pajisje zyrash. Tregti me pakice i artikujve ushqimore, kozmetike, detergjente, pesticide, vegla pune, kancelarie, kuzhin)

Tirane ALL

Erjon Haska

M02123033S
(Shitje pajisje kompjuterike,Eksport-lmport si dhe tregti te pajisjeve elektronike/informatike, telekomunikacionit,sisteme vezhgimi, akses kontrolli,sisteme kunder zjarri,UPS , pjese te ndryshme kembimi,aksesore)

Tirane ALL

Gentian Trenova

M02205003C
(Mbrojtje Juridike, Konsulence Ligjore)

Tirane ALL

ELVIRA GOGA

M02219012C
(Shitje artikuj te ndryshem, kancelari, shtypshkrime, materiale pastrimi, desinfektimi, materiale te buta, elektrike, hidraulike etj. Sherbime dhe riparime te ndryshme. Pjeskembimi, riparime dhe materilale ndert)

Tirane ALL

EKM Konstruksion & Teknologji

M02403014N
(Ndertim, Punime dheu, Taracime terrenesh, Prodhim materialesh inertesh, Rere, Cakull, Gure, Mermer, Blloqe betoni, Elemente dhe shtylla betoni, etj. Ndertime Civile, Industriale, Turistike, Buqesore deri me 5ka)

Tiranë ALL

Egli Haxhiraj

M02416029K
(Ushtrimi i profesionit të Avokatit. Shitje e kurseve profesionale online si dhe e kurseve Masterclass, konsulencë ligjore, fiskale dhe online marketing. Shërbime ndërmjetësimi në shit-blerjen e pasuriv)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni