Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 525

Mediterranea Engineering

L61817016A
(Shoqeria ka per objekt te performoje/ofroje sherbime multidisiplinore te lidhura me arktitekturen dhe inxhinierine, urbanistiken dhe peisazhin ,konsulence shkencore e teknike .eksperimentale , analiza teknike d)

Tiranë ALL

Lindita Rama

L32306045K
(Tregti me pakice te artikujve ushqimore.)

Tirane ALL

MAGENTA

L81616023T
(Shitblerje vepra arti, import-export, prodhim, design, krijim vepra arti, konsulence.)

Tirane ALL

ARBEN KRASHI

L21406043R
(Farmaci bujqesore, tregtim farash, prodhim dhe tregtim fidanesh.Sherbime te ndryshme dhe tregtim i luleve dhe pemeve dekorative. Dezinfektim, dizensektim, dhe deratizim etj)

Tirane ALL

DURO - PLAST FIER

K92725401R
(Prodhim dhe tregetim dyer, dritare, grila, tenda druri duralumini, plastik prodhim mobilje shtepiake, sherbime, import-eksport.)

Fier ALL

Klodian Zoto.

L11503003A
(Konsulence juridike.)

Tiranë ALL

NETKO

L34001006G
(Ndertim, tregtim te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuara prej saj dhe te trete, sherbime informatike. Ushtrimi)

Korce ALL

Balkansca Finman

L12428002A
(Ne fushen e hidrokarbureve, blerje, ndertim, shitje, shkembim, qira, menaxhimin dhe mirembajtjen e sendeve te paluajtshme civile, industriale dhe turistike, aktivitet ne fushen e keshillimit imobiliar, me perja)

Tiranë ALL

OLIMBI PRIFTI

K37506016M
(Tregtim te artikujve te ndertimit, hidraulike, elektrike, bojra.)

Kolonje ALL

Ilir Mimani

L61308039A
(Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,,materiale ndertimi,materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import )

Tiranë ALL

Shpëtim Bekteshi

L76306003B
(Tregtim artikuj te ndryshem kancelarie,artikuj shkollore,paisje zyre,shtypshkrime,mjete pastrimi,detergjente etj,shitje dhe riparime paisjesh elektronike te ndryshme,kompjuterike,fotokopje dhe sherbime te ndrys)

Shkoder ALL

Engjëll Kita

L53413406K
(Lavazho)

Patos ALL

Ardian Merqinja

L63418001S
(Tregti artikuj te ndryshem industriale elektronike dhe lojra te ndryshme kompjuterike)

Berat ALL

RAIF LUMI

K73927401K
(Projektues, kolaudim, mbikqyrje.)

Lushnje ALL

Irena Brazhda

K98406601G
(Kancelari, furnizim me internet, kabull, wi-fi, qënder zëri foni me qera, rimbushje kredit telefonike vodafone, eagle, servis kompjuterash, shitje komjuterash, furnizim, vendosje sisteme kamerash. Ofrimi i rr)

Librazhd ALL

EDMOND ELEZAJ

L42220007U
(Riparime, sherbime dhe shitje me pakice pajisje elektrike, elektronike, informatike, makineri motorrike pune dhe transporti, industriale dhe civile etj. Prodhim, asamblim, panele te kontrollit elektrike, automa)

Tirane ALL

Adrijana Luzi

L82406043C
(Sherbime financiare, Sherbime marketingu, sherbime IT. Mirmbajtje te paisjeve elektronike. Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se vecante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te )

Tiranë ALL

ERVIN BITURKU

K73021811H
(Berber.)

Kavajë ALL

Kujtim Shpataraku

K82705205F
(Kancaleri)

Elbasan ALL

Kastriot Droja

K81901020U
(Tregeti me pakice artikujve te ndryshem.)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni