Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 326

ALBA FASHION GROUP

L87719301O
(Import-eksport. prodhimi dhe tregtimi me pakice dhe shumice i veshjeve ne pergjithesi, per llogari dhe te veten dhe te treteve, me qellim menaxhimin e ndermarrjve te veta apo te treteve; Gjithashtu, te zhvil)

Lac ALL

MULLAMETI

L81519009T
(Autoshkollë)

Tiranë ALL

ALBCOMPORT

L81527023C
(Sherbime biznesi, konsulence financiare dhe fiskale,)

Tiranë ALL

ANEKEND

L81604048N
(Marketing, telekomunikacion, konsulence financiare, konsulence fiskale, konsulence menaxhimi biznesit. Konsulence per perzgjedhjen e struktures juridike dhe administrative. Konsulence per format me te mira m)

Tiranë ALL

IMMENSE GROUP

L81605505T
(Marketing dhe reklamim on-line, krijimin, administrimin dhe tregtimin e software. Sherbime promovimi, marketingu dhe ndermjetesim dhe konsulence tregtare te shoqerise. Realizim dhe oferta e sherbimeve ne sek)

Durrës ALL

Synergistic Global Enterprise

L81611034J
(Import eksport produktesh bujqesore, industriale, minerale, ektroshtepiake, sisteme sigurie, materiale per shtepi, makineri dhe pajisje, produkte farmaceutike, inpute bujqesore dhe blegtorale etj. Grumbullim)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni