Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3339

Klajdi Farrici

L97604902E
(Tregtim artikujsh te ndryshem, kancelari, shtypshkrime dhe tonera. Punime ndertimi, germime dheu me punime eventuale murature dhe betonarme. Hidroizolime, termoizolime, punime bojatisje dhe lyerje. Tregtim me p)

Mat ALL

Kleves Bitro

L92006039J
(Shitje me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem industrial dhe produkteve te ndryshme bujqesore etj. Import, eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të materialeve për parandalimin e përhapjes së inf)

Tirane ALL

Eva Zoto

L92218013N
(Tregtim pajisje zyre, kancelarie, kompjutera, tonera, fotokopje, shitje kompjuterash, pjese per printera dhe fotokopje, servis kompjutera, printera, fotokopje, prodhim vulash. Tregtim i lendes drusore biomase p)

Tiranë ALL

Bujar Nezaj

L92014020Q
(Prodhime brumi)

Tirane ALL

Syzana Mersuli

L92217018C
(Tregti me pakice e artikujve ushqimore)

Tirane ALL

Shkëlqim Fetahu

L93013402Q
(Tregtimi i materialeve elektrike me shumice e pakice importeksport, materiale ndertimi, punime elektrike, punime ndertimi, dekorime, kancelari, inagurime eventesh.,Tregetim e detergjenteve,paisje zyre,,Servis d)

Patos ALL

Erti Lutaj

L91912002K
(Marrje-dhenie me qira dhe sherbime marketingu.)

Tirane ALL

Mustafa Çelhaka

L93119802E
(Perpunim dhe prodhim te ullirit)

Tirane ALL

Kevin Kosova

L93209402C
(Tregtimi me shumice i artikujve ushqimore dhe industriale etj.)

Fier ALL

Donald Muliti

L98323101N
(Tregëtimi i të gjitha llojeve, të mallrave materialeve, automjeteve me goma e zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregëtar, ku)

Kucove ALL

Marie Cylaku

L93304001R
(Tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune.Ofrim sherbime interneti.Punime hidraulike.Punime termoizoluese.Stampim fotografish.Shtypshkrime te ndryshme.Postera,reklama,stampime ne bluza,etj.Tregtim materiale ele)

Berat ALL

Indrit Xhumra

L91610504O
(Shtypje shkrimesh te ndryshme)

Durrës ALL

SAMI SHTAMA

L97727671H
(Fermer)

Elbasan ALL

Renato Mirushi

L97221001P
(Kamping, lojra per femije, lavazhe, bar-kafe)

Shkoder ALL

BUJAR LEKA

L97507671U
(Fermer)

Elbasan ALL

VEIZ MJESHTRI

L97507672E
(Fermer)

Elbasan ALL

Avni Boriçi

L97510602N
(Bar- Restorant, promovimi i turizmit malor.)

Elbasan ALL

Nexhmi Topalli

L93716204K
(Prodhim e tregtim me pakice bime medicionale)

Durrës ALL

Vishnje agroturizem

M01306012H
(Ne fushen e prodhimit bujqesor dhe ne marketing, prodhim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transport, shperndarje dhe tregtim i produkteve bujqesore ose blegtorale ne gjendjen e tyre natyrale ose te perpunuar )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni