Skip to content

" G E A "
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-14 09:49:00
JSON

Tax Registration Number: K33931040W
Administrators: Edmond Hoxhallari
Scope: Import- eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore, bujqësore, blegtorale, si dhe nënproduktet e tyre. Tregtim të karburanteve dhe të nënprodukteve të tyre etj. Prodhime të konstruksioneve metalike, plastike, duralumini, plehra kimike, artikuj kozmetike, mjete transporti të të gjitha llojeve e pjese këmbimi për to. Prodhim e tregtim të materialeve të ndërtimit, prodhim mobiliesh, transport mallrash e udhëtaresh. Hoteleri, Bar-Restorant dhe lavanteri. Pike therje. Prodhim buke. Tregti me shumicë të kafshëve të gjalla, import-eksport.
Other Trade Names: " G E A "
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23.02.2000
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Korce, Maliq, Mjeti me targa KO 4716 B.
Korce, Furgon me Targa AA 497 PT
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Me date 30.06.2007, me vendim te ortakut te vetem, u aprovua prishja e shoqerise tregtare “GEA” shpk dhe venia ne likudim e saj duke emeruar si likuidator Z. Dhimiter Pano. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Maliq, Blloku nr.4, zona kadastrale 2573, nr.pasurie 4/442

Address:
Korce, Lagjja 18, Rruga Muzakajt, Ish SMT, 2 Objekti nr. 41
Korce, Lagjja 4, Rruga Todi Vogli, Objekti nr.7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 164 613,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 254 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 006 627,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 446 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 287 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 029 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 238 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 160 412,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:23 986 505,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:25 263 309,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:100 604 755,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:40 170 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:25 142 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 26 007 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 12 317 855,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 10 595 880,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala