Skip to content

INFOSOFT SYSTEMS

JSON

NIPT: J61820021C
Administrator: Armand Shara
Objekti i Veprimtarisë: Eksport - Import dhe tregtim i sistemeve për përpunimin e te dhënave të të gjitha llojeve, hardware, software dhe të gjithë periferikeve të tyre. Import - eksport dhe tregtim aparaturash te të gjitha llojeve për zyra, pajisje zyrash e të tjera mjete punë kancelarie duke përfshirë edhe të gjitha llojet e letrës e materiale të tjera botimi. Montim aparaturash te sipër përmendura, parametrizim, konfigurim. Shërbime transmetimi të dhënash, informacione dhe shërbime te ndryshme të lidhur me Internetin. zhvillim software, instalim, adoptim. Kurse kualifikimi. Mirëmbajtje te aparaturave të sipër përmendura, suport teknik, konsulencë gjithfarë llojesh. Operacione të ndryshme komisionere. zyre këmbimi valutash. Veprime kreditimi ose huamarrje sipas kushteve dhe interesave. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor në përputhje me legjislacionin në fuqi. Mund të kryejë çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme qe mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet e sipër përmendura. Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të të dhënave. Ko-lokacion.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.12.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 67 400 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Murat Toptani,Gjergji Center

Adresa:
Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Business & Shopping Center Torre Drin Tiranë, Rruga 3 Dervish Hima, prane ish tv Klan Tiranë Tiranë AUTOSTRADA TR-DR KM1

Telefoni:
2251180

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 657 512 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 226 460 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 204 263 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 187 995 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 876 170 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 841 984 116,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015