Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Investment Joti - Infosoft Group
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

INFOSOFT SYSTEMS

J61820021C
(a. Importim, eksportim dhe tregtim te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre. Montim ap)

Tiranë 657512470 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER DISTRIBUTION SERVICE

K71612801P
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafshev)

Tirane 225607679 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Info Business Solutions

L02214022G
(a. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; b. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu p)

Tiranë 11493374 ALL

IMLS

L61521002R
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni