Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Investment Joti - Infosoft Group
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

ITD sh.p.k (ish "ALBANIAN COMPUTERS")

J61820049L
(a. Tregtim pajisjesh kompjuterike, software, hardware dhe pajisje zyre. <br/> b. Administrim dhe menaxhim te pasurive te paluajtshme. <br/> c. Veprimtari te blerjes, shitjes, marrjes dhe dhenies me qira te p)

Tirane 112347082 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER DISTRIBUTION SERVICE

K71612801P
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafshev)

Tirane 225607679 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER TRADE & DISTRIBUTION

K91524002L
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafshev)

Tiranë 68179516 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Info Business Solutions

L02214022G
(a. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; b. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ket)

Tiranë 11493374 ALL

IMLS

L61521002R
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni