Skip to content

CURRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: J67902718S
Administrator: Faik Curri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, projektim dhe zbatim, projektim e ndërtim të objekteve të ndryshme civile, industriale, turistike, bujqësore etj, restaurime të godinave e objekteve të ndryshme private, social-kulturore, të kultit etj, punime dheu e transport, punime murature, betoni, baton arme të zakonshëm, konstruksione metalike e druri, punime shembjesh, instalime e pajisje të nevojshme si dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit, eksport import, kryerje të transaksioneve të ndryshme të çdo malli (prodhime të ndryshme të gatshme, gjysëm të gatshme e lëndë të parë), duke siguruar dhe shërbime magazinimi për të tretët në ambjentet e shoqërisë, transporte të ndryshme, përdorimi i mjeteve të mekanizuara për punime të ndryshme, me rrota gome e zinxhiri, marrje dhe dhënie me qira të objekteve të ndryshme si dhe çdo veprimtari tjeter që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Mirëmbajtje rrugore rutinë dhe dimërore.
Emërtime të tjera Tregtare: Curri
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.07.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 968 350 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga Kajo Karafili, Pallati Bimbashi 8/2, Shkalla 2, Kati II, Ap.2B

Adresa:
1) Durrës, Fushë-Krujë, Objekt 1 kat, Larushk, Zona Kadastrale 2385, Pasuria 137/57

2) Tiranë, Vorë, Shargë, Pasuria nr.321/1/1, Zona Kadastrale nr.3319, Arë me sipërfaqe 3500 m2.

Adresa Email:
info@curri.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Vendim I ortakut te vetem (2010)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e performances (2015)
Pasqyra e performances (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 290 362 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 97 112 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 94 488 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 39 947 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 49 227 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 77 015 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 362 935 794,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 070 172 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:864 780 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 790 003 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 622 717 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 691 703 876,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala