Skip to content

" G E A "

JSON

NIPT: K33931040W
Administrator: Edmond Hoxhallari
Objekti i Veprimtarisë: Import- eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore, bujqësore, blegtorale, si dhe nënproduktet e tyre. Tregtim të karburanteve dhe të nënprodukteve të tyre etj. Prodhime të konstruksioneve metalike, plastike, duralumini, plehra kimike, artikuj kozmetike, mjete transporti të të gjitha llojeve e pjese këmbimi për to. Prodhim e tregtim të materialeve të ndërtimit, prodhim mobiliesh, transport mallrash e udhëtaresh. Hoteleri, Bar-Restorant dhe lavanteri. Pike therje. Prodhim buke. Tregti me shumicë të kafshëve të gjalla, import-eksport.
Emërtime të tjera Tregtare: " G E A "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.02.2000
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
MALIQ Blloku nr.4, zona kadastrale 2573, nr.pasurie 4/442

Adresa:
Korce Libonik LIBONIK Magazine ne zonen kadastrale 2445, nr.pasurie 46/45. Korce Maliq MALIQ Ish Magazinat e Amballazhit, Kombinati i Sheqerit, zona kadastrale 2553, nr.pasurie 1/253. Korce Maliq MALIQ Mjeti me targa AA 354 KK. Korce Korçe KORCE Lagjja 18, Rruga Muzakajt, Tek Ish SMT, Objekti nr.41. Korce Libonik LIBONIK Lagjja e Qendres, Ish Magazinat e Grumbullimit, zona kadastrale 2445, nr.pasurie 46/45. Korce Korçe KORCE Korçe, lagjja e re, rruga Kajo Babjeni, zona kadstrale 8652, numri i pasurise 5/246. Korce Maliq MALIQ Maliq, lagjja Nr. 4, automjet kamionçine tip IVEKO, targa KO 7794 A. Korce Maliq MALIQ Mjeti me targa AA 354 KK. Korce Korçe KORCE Korçe, lagjja e re, rruga Kajo Babjeni, automjet fugon tip BENZ, targa KO 4716 B. Korce Korçe KORCE Lagjja 4, Rruga Todi Vogli, Objekti nr.7.

Telefoni:
682253441

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 287 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 029 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 238 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 160 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:25 142 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 007 385,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015