Skip to content

UNION FINANCIAR TIRANE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-15 15:20:17
JSON

NIPT: J62424002G
Administrator: Elton Çollaku
Objekti i Veprimtarisë: Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levizjeve te fondeve ne llogari. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve. Te ndermjetesoje per transaksione monetare, perfshire valutat. Te sherbeje si agjente apo keshilltare financiare (nuk perfshihen sherbimet e parashikuara ne piken 3a dhe 3b te nenit 26 te ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise). Emetimi i parase elektronike (e-money). Te kryeje konsulence ne fushen e biznesit dhe te administrimit. Te kryeje aktivitet marketingu, te agjentit komisionar ose perfaqesuesit per shoqerite a firmat e ndryshme te vendit ose te huaja. Te kryeje ne pergjithesi te gjitha operacionet industriale, tregtare, financiare, mobiliare apo imobiliare, por edhe duke mos u kufizuar vetem ne to, sidomos kur eshte fjala per aktivitete te tjera qe lidhen me qellimet e parashikuara ne pikat e mesiperme te ketij neni. Per realizimin e objektit te mesiperm, Shoqeria mund edhe te kryeje çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per realizimin e qellimeve te saj duke perfshire çdo aktivitet i cili nuk eshte ndaluar nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: UNION FINANCIAR TIRANE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15.02.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Varuzhan Piranjani, Niko Leka, Edmond Leka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr.1 -
Dt:08.12.1999 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5

Adresa:
TIRANE Bulevardi ''Zogu I'', Pallati Edicom, Kati 10, Kodi Postar 1016, Njësia Bashkiake Nr.9 Tirane Vore GJOKAJ Autostrada Tirane-Durrës, Km.8, Godina "Auto City" Nr.1, Kati 2, Zyra Nr.01 Tirane Kashar KASHAR Rruga ''Arbëria'', Godina Nr.66, Kati 1, Kodër Kashar

Faqja Web:
 www.unionifinanciar.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 248 842 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 463 008 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 657 894 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 537 328 129,00
Punuar Nga : A.Lala