Skip to content

BESTA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 11:04:41
JSON

Tax Registration Number: J62903182B
Administrators: Drita Azizi
Scope: Tregtim me shumice e pakice, import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimor, industrial, buqesor, materiale ndertimi, tregtim te armeve te gjahut. Punime ndertimi, te kategorise 1,2,3,6,9 ne fushen e ndertimit, si punime dheu, murature, betoni, ndertime civile, industriale, turistike, punime restaurimi, rikonstruksione, punime te shtresave te rrugeve, porteve, ujesjellse, kanalizime etj. Tregtim me pakice te lendeve te para, karburant dhe lubrifikant.Tregtim pjesë këmbimi, servis për mjetet dhe makineritë+ lavazho.Ndërtim të kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike.Grumbullim, transportim, ruajtje e mbetjeve të ngurta.Transport i mbetjeve jo të rrezikshme. Transport i ujërave të ndotura.Grumbullim, ruajtje, transportim i mbetjeve urbane, ujërave të ndotura dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme. Magazinim dhe /ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë-llumin nga ujërat e ndotura urbane-llumin e cisternave septike-mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura-mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza. Punime agroteknike. Punime civile, punime detare, ndertim, mirembajtje porti, aeroporti. Ndertim HEC - e, impiante te prodhimit te energjise me panele diellore, impiante te prodhimit te energjise me erë.
Other Trade Names: BESTA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/02/1995
District: Dimal
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 338 000 000,00
Shares: 338 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Berat, Kamion Man me Targe BR 3427 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 4795 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 3584 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 2630 B

Berat, Kamion Renault me Targë AA 769 AO

Berat, Kamiocine Iveco Fiat me Targe AA 564 CV

Berat, Bitumatrice ATV Tatra me Targe BR 9522 A

Berat, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 835 AJ

Berat, Kamion Mercedes Benz me Targe BR 3428 B

Berat, Gjysem Rimorkio Taskers me Targe BR 1287 B

Dimal, Poshnje, Terheqes me Targe AA369NM

Dimal, Poshnje, Gjysemrimorkio me Targe ADR811

Dimal, Poshnje, Autobus Iveko me targë AA 476 VP

Dimal, Poshnje, Autovinç tip Man me targe AA 013 DH

Dimal, Poshnje, ATV Mercedes Benz me targe AA 293 HU

Dimal, Poshnje, Kamiocine Toyota Hilux me targë AA564 VJ

Dimal, Poshnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 638 IB

Dimal, Poshnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 059 PR

Dimal, Poshnje, Autoveture Range Rover me targe AA542 UZ

Dimal, Poshnje, Kamiocine Mercedes Benz me targe AA993 VC

Dimal, Poshnje, Autoveture tip Porsche Cayenne me targe AA 556 FI
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Dimal, Ura Vajgurore, Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20

Address:
Dimal, Poshnje, Zona Kadastrale nr.3032, Nr. pasurie 326/20, Nr.pasurie 326/7, Nr.pasurie 326/8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit 20.06.2011
Vendimi i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit 10.12.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 19 350 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -11 775 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 14 064 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 53 030 874,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 598 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 75 216 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 32 447 090,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 52 987 727,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 103 010 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 159 730 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 140 100 438,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:365 171 071,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:91 753 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:165 612 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:393 334 855,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:264 699 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:458 827 935,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:290 564 615,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:409 062 322,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 575 827 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 874 539 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 620 204 279,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani