Skip to content

SINTEZA CO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-20 06:10:07
JSON

Tax Registration Number: K11324003F
Administrators: Shkëlqim Dino
Scope: Tregtimin e mallrave te ndryshme me shumice e pakice si: prodhime elektronike, elektrike dhe softwerike. Shkembimi dhe shperndarja e informacionit, dhenia e konsulencave dhe asistences teknike. Broker duke synuar nxitjen e informacionit tregtar, transport e ndertim, spedicion, trajtim liçensash etj. Import - eksport. Projektim dhe instalim rrjetesh kompjuterike/elektrike/telekomunikacioni, sisteme printimi, sisteme menaxhimi te rradhes si dhe dhoma serveri. Zhvillim dhe implementim software. Tregtimin e mallrave të ndryshme me shumicë dhe pakicë Si: prodhime elektronike, elektrike dhe softwerike. Shkëmbimi dhe shperndarja e informacionit; dhënia e konsulencave dhe asistencës teknike. Broker duke synuar nxitjen e informacionit tregtar, transport e ndërtim, spedicion, trajtim licencash etj. Import - eksport. Projektim dhe instalim rrjetesh kompjuteri ke/elektrike/telekomunikacioni, sisteme/shërbime printimi, sisteme menaxhimi të rradhës si dhe dhoma serveri. Zhvillim dhe implementim software". I shtohet: "Tregtimin e artikujve të ndryshëm per pajisje printera, fotokopje, skanera, videoprojektor, barcode, POS, pc, servera, storage, pajisje rrjeti, monitor, ups, invertera, rack, sisteme sigurie, sisteme aksesi, sisteme rradhe, licenca si: tonera, pjesë konsumi, pjesë per riparime, bateri, RAM, HDD, kontrollera, borde, pllaketa, aksesorë elektronikë, aksesorë dhe artikuj kancelarie etj. Dhënia me qira e mallrave te ndryshme Si: printer, fotokopje, kompjutera, desktop, laptop, server, etj. Konsulence dhe trajnime ne lidhje me ceshtjet e sigurise se teknologjise se informacionit, sigurise publike, sigurise ne objekte shteterore, porte, aeroporte etj. Qender kursesh. Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave dhe ndertimeve civile, rruge, autostrada te te gjitha llojeve. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Sherbime ne planifikim urban. Te projektoje, furnizoje, instaloje, dhe mirembaje sisteme sigurie per mbrojtjen nga zjarri dhe shuarjen e tyre, sisteme kontrolli te hyrje-daljeve dhe evidentimit te kohes se punes, sisteme alarmi per nderhyrjet e pa-autorizuara, sisteme vezhgimi me kamera dhe te regjistrimit e transmetimit te figures dhe zerit, sisteme transmetimi te dhenave ne distance nepermjet rrjeteve informatike, si dhe te furnizoje dhe instaloje programe kompjuterike per integrimin e sistemeve te sigurise. Ndertim dhe mirembatje website.
Other Trade Names: SINTEZA CO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/12/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 385 416 100,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Furgon Ford TR 3609
Tirane, AA 109 EY

2. Tirane, Makine VW Caddy Trendline me Targa AA829SS
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga e "Barrikadave", Qendra "Turdiu", Apartamenti 2.

Address:
1. Tirane, Vaqarr, Komuna Vaqarr, Fshati Prush

2. Tirane, Rruga "Fortuzi", pallati Ferrar, bodrum

Website:
www.sinteza-al.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 18.11.2008
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 21.06.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 17.06.2011
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 30.06.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 25.06.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 25.06.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 22.07.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 23.07.2015
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 30.06.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 10.07.2017
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 29.06.2018
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 85 420 301,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 79 122 273,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 77 000 637,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 51 730 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 78 294 293,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 58 206 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 41 300 372,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 34 193 709,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 33 106 676,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 34 249 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 28 026 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 32 184 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 20 942 135,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:463 479 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:491 469 932,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:448 317 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:336 132 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:451 550 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:389 931 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 305 214 083,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 217 478 070,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 247 346 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 290 276 510,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 240 818 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 275 563 158,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 240 046 333,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani / A.Baja