Skip to content

''B&A-02''
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-17 15:06:19
JSON

Tax Registration Number: K21720007H
Administrators: Albert Gruda
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajisje hidrotemosanitare. Prodhim dhe tregtim dyer-dritare e grila duralumini, plastike, materiale inerte e ndërtimi, konfeksione dhe këpucë të ndryshme etj. Import-eksport, servis, bar-kafe etj. Importeksport, transport dhe tregtimi me shumicë i vajrave lubrifikante të naftës etj. Servis automjetesh.
Other Trade Names: B & A-02
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 26/03/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 56 051 000,00
Shares: 56 051
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mirjeta Kurti, Leni Gruda, Sanije Gruda
Assets: Tirane, Volkswagen Caddy me targe AA 252 FJ
Tirane, Mercedez Benz me targe AA 392 HT
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake ne 1, Lagji nr 1, Rruga Shemsie Haka, Ish Poligrafiku, Perballe Kryegjyshates Bektashiane , Ndertesa nr 1

Address:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr 1, Lagjia nr 1, Rruga Shemsie Haka, Ish Poligrafiku, Perballe Kryegjyshates Bektashiane , Ndertesa nr 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.11.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 15.07.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 27.12.2010
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 474 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 774 942,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 456 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -176 758,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 506 675,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 615 948,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 740 508,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 985 817,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 674 791,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:47 070 330,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:47 509 804,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:100 269 284,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:45 560 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:117 419 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:66 653 953,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 86 208 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 99 560 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 104 639 771,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala