Skip to content

AE KARDHIQ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:27:22
JSON

Tax Registration Number: L12212015O
Administrators: Arian Tartari
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve, Kaparjel, Zhulat, Kardhiq, Rehove, Lapidar dhe Cepunë dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga konçensionari të Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: AE KARDHIQ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03.10.2011
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ''IMPULS - 95'' është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 11.10.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42619205W, me adresë në Durrës, Xhafzotaj, Pikë Karburanti në Autostradën Tiranë -Durrës, Ura e Fllakës, Zona Kadastrale Nr. 3582, Nr. Pasurisë 14/59.Aktualisht shoqëria eshte ne Likuidim e Siper. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

PACIFIC- PETROLEUM ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.11.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31328044R, me adresë në Tiranë, Pranë Lidhjes së Shkrimtarëve, me administrator dhe ortak te vetëm Arjan Tartari, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

ART - CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41412015U, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati 5, Ap. 25, me administrator Alban Karaj, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72205005A, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati i 5, Ap. 25, me administrator dhe ortak te vetëm Arian Tartari. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.05.2022, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronar perfitues te subjektit AE KARDHIQ, zoterues te 25% te kapitalit e me tepër eshte:
Arian Tartari, shtetas shqiptar, lindur me 1966 pronar perfitues per 97% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.10.2011.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 12.09.2018, me kërkesë të administratorit Arian Tartari, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Cepo, CEPUN, Fshati Cepun, Gjirokastër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -13 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -202 730,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -546 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -412 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -900 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -960 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -210 000,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani