Skip to content

ILIRIADA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 08:42:41
JSON

NIPT: J61828125L
Administrator: Gazmend Kuliçi
Objekti i Veprimtarisë: Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshme, restorant, hoteleri, turizem, etj. Karburante e vajra lubrifikante, bime medicinale, tregtim automjetesh.Transport mallrash te te gjitha llojeve e udhetareve etj, perpunim druri, prodhim i qymyr drurit, grumbullimi e perpunimi i produkteve bujqesore blegtorale etj. Pyllezime dhe permiresime pyjore.Prodhim materiale ndertimi, inerte gurore, qeramike,tulla.Ekspertim per vleresim mjedisi, mbareshtrim faune, flore dhe peshku. Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar ne punime e vepra urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra te artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transmetimit te energjise etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ILIRIADA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/10/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 120
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HENZ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 26.02.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91502021A, me adrese Tirane, Rruga e "Kavajes", Kompleksi Square 21, Faza 1, Shkalla 4, Kati 6, Apartamenti 2, me administrator Joani Rapo. ILIRIADA zoteron 92% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)

II. AMG, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.02.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L01425028V, me adrese Tirane, Rruga Hamdi Pepa, Godina 16/1 prane Ndermarrjes se Ujrave, me administrator Edmond Mara. ILIRIADA zoteron 25% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Musa Agolli, pallati i Ri CMA, shkalla n.1, apartamenti 12.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 15.02.1996
Kontrate transferimi e pjeseve te kapitalit date 15.02.2018
Kontrate shitje date 27.10.2011
Kontrate shitje date 10.11.2008
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 962 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 135 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 289 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 235 031,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 256 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 140 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -311 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -710 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 303 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 153 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 003 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -303 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 159 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:623 183 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:786 796 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:184 835 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:89 911 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:98 042 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 810 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 6 375 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 418 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 308 326,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli