Skip to content

Ante-Group (Ish Infinit Construction, Ish Merko) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 07:57:42
JSON

NIPT: J62904100D
Administrator: Elma Doçi; Eni Begolli; Kristo Puleshi; Gjysho Merko
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi për vaditje, infrastrukture, shërbime komunale e urbane, ndërtime rrugore e hekurudhore, projektime të objekte të sipër treguara. blerje dhe shitje trojesh, ndërtesa dhe pasuri të paluajtshme. Prodhim, transmetim, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike. Transport udhëtaresh me taksi si dhe çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji. Seleksionim të mbetjeve urbane dhe riciklim, përpunim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike. Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale, etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,23 etj. Vlerësimin e pasurive të paluajtshme. Hartimi i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin e ekspertizave për problem mjedisor. Veprimtari në fushën e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rëna. Shërbim konsulence, studime urbane, shërbime në planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrasrukture ambjentale, projektim objektesh civile, arsimore, sportive, industriale, bujqësore ushtarake, infrastrukturë. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Import, eksport i mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, materiale ndërtimi, materiale druri të përpunuar e të papërpunuar, grumbullim e përpunim të bimëve mjekësore, tregtim mallrash të çdo lloji me shumicë e pakicë, transport nacional e ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve, komisioner, agjent tregtar e doganor, tregtim import eksport të mallrave me shumicë e pakicë, elektrike, elektronike, sanitare. Grumbullim transportim i ujrave te ndotura.
Emërtime të tjera Tregtare: Ante-Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/06/1996
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 142 000 000,00
Numri i pjesëve: 142 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: Femer; Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Kamion Mercedes Benz me Targë AA 397 NT
2. Kamion Iveco me targë AA 312 TM
3. Kamion Renault Prenium me targë AA 754 TI
4. Kamion Renault Prenium me targë AA 851 TI
5. Kamion Denis APV me targë AA 203 TM
6. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 382 NT
7. Kamion Iveco ATP me targë AA 855 TM
8. Kamion ATV OAF me targë BR2837 B.
9. Furgon Autoveture Volksëagen Targë AA 076 PR.
10. Kamion ATV Mercedes Benz me targë BR 2842 B.
11. Autobot Uji APV Man me targë BR 2851 B.
12. Kamion Skania APV me targë AA 147 TJ
13.Berat, Kamjon Veteshkarkues Benz Mercedes Targe AB 136 HT
14. Berat, AA 029 JE Tata
15. Bucer, Autofshesë me Targë AA 318 NK
16. Kamion Skania APV me targë AA 146 TJ
17. Berat, AA391 JD Tata.
18. Kamion Skania APV me targë AA 755 TI
19. Iveco APV me Targë AA 918 NE
20. Fadromë APV FAI me targë BR 0645 B.
21. Kamion Renault APV me targë AA 852 TI
22. Kamion ATV Mercedes Benz me targë BR 2838 B.
23. Kamion Iveco Magirus me targë AA 853 TI
24. Iveco, Kokë Tërheqëse me Targë AA 461 VP
25. Autofshese APV Bucher me targë BR2843 B.
26. Kamion Iveco ATP me targë AA 310 TM
27. Autofshes Mathius APV me targë AA 756 TI
28. Kamion Denis APV me targë AA 204 TM
29. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 783 OF
30. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 594 UV
31. Kamion Iveco ATV me targë AA 525 TI
32. Rimorkio Tip Kaiser me Targë AFR 479
33.Tirane, Kamion , DAF me targë AB 884 CH
34.Berat, Kamion MAN , me targë AA 324 XY
35.Tirane, Kamion vetëshkarkues ,MERCEDEZ BENZ me targë AA 694 YG
36.Berat, Kamion vetëshkarkues me vinç ,MERCEDEZ BENZ me targë AA 695 YG
37.Tirane, Kamion Bot Uji , MAN me targë AA 406 XY
38.Tirane, Kamion vetëshkarkues ,MERCEDEZ BENZ me targë AA 692 YG
39.Tirane, Kamion Bot Uji , MAN me targë AA 405 XY
40. Berat, Kamion ,MERCEDEZ BENZ me targë AB 819 CH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Me date 13/09/2021, u be ndryshim i mbiemrit te ortakes Enka Merko ne Enka Qefalia.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjia “ Barrikada “, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND

Adresa:
1. Tiranë, Rruga Myslym Keta, Park për vendosjen e makinave, në krah Antibiotikut

2. Tirane, "Hartim i Projektit dhe Zbatimi i Punimeve për Ndërtimin e Godinës 5 (Seksioni A) në Zonën Zhvillimore "Kombinat"

3. Tirane, Ndertimi i rrugeve pedonales dhe rruqeve te brendshme te zones per zhvillim njesia administrative 4 dhe 8, zona "5 Maji" (Faza 1), Rr. "5Maji"

4. Tirane, Kamez, Rindertimi i shkolles 9-vjecare "Halit Coka" (ish Elez Isufi)

5. Berat, Lagjia “ Barrikada “, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND

6. Durres, Ndertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per 4 Pallate pikesore Lgj.17 Rr.Lura, Nr.1&3 dhe Rr.Ahmet Dakli Nr.15&23, dhe 1 Pallat pikesor Nr.458 Rr.Bajram Tushe

7. Kruje, “Realizimin e projektit te zbatimit dhe ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonen e Krujes”, Njesia Administrative, Kruje Bashkia Kruje.

8. Tirane, “Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit”

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.03.2022
Raport per zmadhimin e kapitalit (2014)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2010)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2011)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2009)
Vendim I asamblese per zvogelim kapitali (2011)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2013)
Deshmi Trashegimie Ligjore 05.08.2019
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 23.09.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 88 873 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 140 712 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 753 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 64 288 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 69 823 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 50 156 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 35 959 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 38 278 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 700 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 134 517 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 169 208 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 484 603 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 032 515 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 116 459 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:659 725 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:560 461 772,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:260 400 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:214 144 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:146 714 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 133 127 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 134 517 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 169 308 728,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani