Skip to content

INER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-06-15 10:45:55
JSON

NIPT: J91817002H
Administrator: Genci Dulaku
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave ushqimore, industriale, konfeksione, kinkeleri, hidrosanitare, druri, elektroshtëpiake, pajisje elektronike, vegla auto, veshmbathje, ilaçe, lëndë ndërtimi, prodhime bujqësore e blegtorale, lënde të para për industrinë, pjesë këmbimi, makineri e pajisje, kancelari, pajisje zyrash, pajisje shtëpiake dhe transport. Kryerjen e veprimeve komisionere për llogari të të tretëve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për nevoja të vetë shoqërisë dhe për të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: INER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 32 029 000,00
Numri i pjesëve: 32 029
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. A.B.C. CONSTRUCTION COMP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.06.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71914001I, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Apartamenti 7, Kodi Postar 1019, me administrator Artan Dulaku. INER sh.p.k zotëron 100% të kuotave të kapitalit në këtë shoqëri. Aktualisht shoqëria është e ç’regjistruar pa Likuidim. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.06.2019)

II. ADRIATIKA BETON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K32227505V, me adresë në Durrës, L. 14, Rr. Tirana Shkozet, me administrator Qemal Rada, me status aktiv. INER sh.p.k zotëron 70% të kuotave të kapitalit në këtë shoqëri. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.06.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjeti Kokë-tërheqëse, Iveco Magirus, TR 3151 B
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 1, H. 14, Ap. 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2019
Dokumenta te ndryshem
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 05.03.2012
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 01.07.2010
Vendimi i asamblese per njohjen e trashegimtares ligjore 27.11.2007
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 21.10.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 437 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 199 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -3 073 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -810 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 777 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 178 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 392 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 513 839,00
Punuar Nga : A.Lala