Skip to content

SINTEZA CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-20 06:10:07
JSON

NIPT: K11324003F
Administrator: Shkëlqim Dino
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e mallrave te ndryshme me shumice e pakice si: prodhime elektronike, elektrike dhe softwerike. Shkembimi dhe shperndarja e informacionit, dhenia e konsulencave dhe asistences teknike. Broker duke synuar nxitjen e informacionit tregtar, transport e ndertim, spedicion, trajtim liçensash etj. Import - eksport. Projektim dhe instalim rrjetesh kompjuterike/elektrike/telekomunikacioni, sisteme printimi, sisteme menaxhimi te rradhes si dhe dhoma serveri. Zhvillim dhe implementim software. Tregtimin e mallrave të ndryshme me shumicë dhe pakicë Si: prodhime elektronike, elektrike dhe softwerike. Shkëmbimi dhe shperndarja e informacionit; dhënia e konsulencave dhe asistencës teknike. Broker duke synuar nxitjen e informacionit tregtar, transport e ndërtim, spedicion, trajtim licencash etj. Import - eksport. Projektim dhe instalim rrjetesh kompjuteri ke/elektrike/telekomunikacioni, sisteme/shërbime printimi, sisteme menaxhimi të rradhës si dhe dhoma serveri. Zhvillim dhe implementim software". I shtohet: "Tregtimin e artikujve të ndryshëm per pajisje printera, fotokopje, skanera, videoprojektor, barcode, POS, pc, servera, storage, pajisje rrjeti, monitor, ups, invertera, rack, sisteme sigurie, sisteme aksesi, sisteme rradhe, licenca si: tonera, pjesë konsumi, pjesë per riparime, bateri, RAM, HDD, kontrollera, borde, pllaketa, aksesorë elektronikë, aksesorë dhe artikuj kancelarie etj. Dhënia me qira e mallrave te ndryshme Si: printer, fotokopje, kompjutera, desktop, laptop, server, etj. Konsulence dhe trajnime ne lidhje me ceshtjet e sigurise se teknologjise se informacionit, sigurise publike, sigurise ne objekte shteterore, porte, aeroporte etj. Qender kursesh. Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave dhe ndertimeve civile, rruge, autostrada te te gjitha llojeve. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Sherbime ne planifikim urban. Te projektoje, furnizoje, instaloje, dhe mirembaje sisteme sigurie per mbrojtjen nga zjarri dhe shuarjen e tyre, sisteme kontrolli te hyrje-daljeve dhe evidentimit te kohes se punes, sisteme alarmi per nderhyrjet e pa-autorizuara, sisteme vezhgimi me kamera dhe te regjistrimit e transmetimit te figures dhe zerit, sisteme transmetimi te dhenave ne distance nepermjet rrjeteve informatike, si dhe te furnizoje dhe instaloje programe kompjuterike per integrimin e sistemeve te sigurise. Ndertim dhe mirembatje website.
Emërtime të tjera Tregtare: SINTEZA CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/12/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 385 416 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Furgon Ford TR 3609
Tirane, AA 109 EY

2. Tirane, Makine VW Caddy Trendline me Targa AA829SS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e "Barrikadave", Qendra "Turdiu", Apartamenti 2.

Adresa:
1. Tirane, Vaqarr, Komuna Vaqarr, Fshati Prush

2. Tirane, Rruga "Fortuzi", pallati Ferrar, bodrum

Faqja Web:
www.sinteza-al.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 18.11.2008
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 21.06.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 17.06.2011
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 30.06.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 25.06.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 25.06.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 22.07.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 23.07.2015
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 30.06.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 10.07.2017
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 29.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 85 420 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 79 122 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 77 000 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 730 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 78 294 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 58 206 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 300 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 193 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 33 106 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 34 249 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 28 026 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 32 184 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 20 942 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:463 479 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:491 469 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:448 317 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:336 132 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:451 550 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:389 931 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 305 214 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 217 478 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 247 346 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 290 276 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 240 818 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 275 563 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 240 046 333,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja