Skip to content

ABEL ENERGY ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-08 10:45:55
JSON

NIPT: M11818003P
Administrator: Albert Bozhaj
Objekti i Veprimtarisë: lnvestime dhe sherbime ne fushen e prodhimit te energjise elektrike,shitjes, ndertim HEC, dhe cdo veprimtari e lidhur me te,ndertim, projektim, rikonstruksion ndertime civile, ekonomike, industriale dhe turistike,Ndertime rruqesh, vepra hidroteknike etj. Prodhim e tregtim te energjise elektrike, materialeve te ndertimit,Tregtim makinerie e pjese kembimit per llojet e ndryshme te makinerive ne funksion te veprimtarise se saj, si dhe import-eksportin e tyre.. Perfaqesim Brandi te huaj- Zhvillimi rrjeti shitjeje si dhe shitje nepermjet intemetit(online). Hoteleri turizem dhe gjithc;ka te lidhur me kete fushe me qellim krijimin e kushteve te favorshme per ecurin e biznesit edhe pas themelimit edhe pse nuk jan parashikuar specifikisht ne statut. Shoqeria ka per objekt import- eksportin, prodhimin, industrializimin dhe tregtimin e te gjitha produkteve te deshiruara qe nuk bien ndesh me asnje. Ligj, qofte drejtperdrejt ose permes paleve te treta, kryesisht mallra e produkte te nevojshme per kryerjen aktivitetit ekonomik e permbushjen e objektivave. Si pjese e aktivitetit te saj shoqeria mund te financoje pale te treta, ose mund te marre financime dhe te kryej ndermjetesime dhe brokerime te cdo lloji,ne nivel nderkombetar. Bashkpunimi me kompani e subjekte te te njejtes fushe si dhe ndermjetesime konsulenca per vendosjen e shoqerive te huaja ne Shqiperi.
Emërtime të tjera Tregtare: ABEL ENERGY ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25/05/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1."B93 II" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e se drejtes Shqiptare, e Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer NIPT; L52209050O, perfaqsuar nga Ardit Liçaj.(sipas Statutit te shoqerise, date 25.05.2021)
2."Shendelli"shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e se drejtes Shqiptare, e Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer NIPT;K07924803N, e perfaqesuar nga Yzedin Bozhaj. (sipas Statutit te shoqerise, date 25.05.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eranda Byberi;Joana Bozhaj;Jehon Breçani;Jehona Rexhaj;Shpëtim Liçaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ismail Qemali,Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 08.02.2022
Statuti i shoqerise, date 25.05.2021
Akt themelimi, date 25.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara