Skip to content

HYSENBELLIU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-13 05:59:05
JSON

NIPT: J81813004C
Administrator: Sajmir Ndrecaj
Objekti i Veprimtarisë: Bar, restorant, Pub, birrari, hoteleri turizëm. Import-eskport te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, ushqimore, mjekesore si dhe shitjen e tyre me shumice dhe pakice, tregtimi i dritherave, perimeve, frutave, perpunimin e tyre, tregtimin e pijeve alkolike dhe freskuese, ujit, duhan-cigare, tregtimin dhe perpunimin e lekureve, tekstileve dhe konfeksioneve, tregtimin e artikujve mekanike, paisjeve elektrike, telefonike, materiale ndertimi dhe paisje hidrosanitare, letres. "Organizimi i eventeve, dasma, ditelindje, pishina, akomodim, SPA, hapja dhe menaxhim i sallave konferencash, aktivitete turistike, organizime te ndryshme. Kryerja e sherbimeve te stacioneve te plazhit. Hapja menaxhimi dhe funksionimi i qendrave te rekreacionit, trajtimit te lekures dhe te trupit, fitnes, dhenia e ambienteve me qira si dhe gdo veprimtari tjeter te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: HYSENBELLIU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/06/1998
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 366 922 954,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “BIRRA TIRANA”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 02/09/1998, me NIPT J61821051F, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Konferenca e Pezës dhe administrator Adrian Kostaqi. “HYSENBELLIU” zotëron 53.81% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 13.04.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Me datë 30.10.2013, në bazë të Marreveshjes Siguruese, Nr.12417 Rep, Nr.3886 Kol, date: 28.10.2013, lidhur midis Shoqerise “HYSENBELLIU” dhe bankes “CREDINS”, u vendos: krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenseit si garanci per kredine e akorduar nga Banka CREDINS.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Prane Hotel Prestige, Zona Kadastrale 8330 Pasuria nr.8/205

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 20.12.2003
Kontratë Shitje Kuotash datë 27.09.2006
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 27.02.2012
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali datë 21.10.2013
Kontratë për Shitblerje të Kuotave të Kapitalit datë 25.02.2015
Kontratë për Shitblerje të Kuotave të Kapitalit datë 26.02.2016
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.09.2006
Marrëveshje Siguruese datë 38.10.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 27.06.2019
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 309 717 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 138 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 140 251 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 110 562 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -13 734 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 114 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 601 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:685 985 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:265 776 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:363 059 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:296 192 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:102 159 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 984 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:33 436 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli