Skip to content

RAFAELO 2002 Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-24 14:59:53
JSON

NIPT: K22113003Q
Administrator: Eduart Gjinaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport të mallrave industriale, ushqimore, materiale ndërtimi (nga të gjitha llojet). Makineri dhe pjesë ndërrimi, mallra elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare, lëndë drusore, të përpunuara dhe të papërpunuara, etj. Ndërtime të ndryshme civile dhe industriale, shërbime të ndryshme në ndërtim nga të gjitha llojet. Linjë prodhimi me materiale inerte si: prodhim inertesh nga të gjitha llojet, prodhim tulle, tjegull, pllaka, tubacione, shtylla elektrike si dhe çdo lloj tjetër prodhim betoni, servise të ndryshme, lavazhe, etj. Transporte me makineri të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Tregeti, importe dhe eksporte të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre. Tregëti në fushën e ushqimit social si: Bare, restorante, hotele. Importe-eksporte dhe tregëti të mjeteve motorike (të gjitha llojeve). Tregëti, përpunim dhe eksport mbeturinash hekuri (skrap) të të gjitha llojeve. Agjensi detare dhe spedicionere. Peshkim me vendndodhje në portin Durrës dhe Shëngjin Lezhë. Shërbime ruajtje (roje private) dhe sigurie fizike. Montim katalizatorësh për automjete të ndryshme. Shërbime avokatie. Këmbim valutor (Exchange). Ndërtim, Operim, Transferim hidrocentrali, prodhim dhe shitje energjie elektrike. Servis automjetesh: Riparim dhe mirëmbajtje të pjesëve mekanike dhe të motorrit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparim dhe mirëmbajtje të karrocerisë, të mjeteve migore me motor dhe rimorkiove. Riparim dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Mbledhje depozitim shkatërrim i mjeteve ose pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura. Transport ndërkombëtar udhëtarësh. Transport nderkombetar mallrash per te trete dhe me qera. Transport me mjete jashte norme.
Emërtime të tjera Tregtare: RAFAELO 2002
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.09.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 852 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 852 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. M.C INERTE LUMZI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.09.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32126004A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga " Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10, me administratorë Mark Gjinaj dhe Mark Luli, me status aktiv. RAFAELO 2002 sh.a zotëron 30% të kapitalit të kësaj shoqërie.

II. S.P.E GJADER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.09.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32120012G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administratorë Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku, me status aktiv. RAFAELO 2002 sh.a zotëron 61% të kapitalit të kësaj shoqërie.

III. PROPER SHËNGJIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.04.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L87907502D, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Njësia Administrative Shëngjin, Rruga “Shëngjin”, ndërtesa nr. 3, kati 0, me administrator Amanda Shahinaj, me status aktiv. RAFAELO 2002 sh.a zotëron 49% të kapitalit të kësaj shoqërie.

IV. NEË YORK - Shengjin, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28.05.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L48002502S, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Rruga "Nënë Tereza", lagjja e Kunës, Kompleksi; 'Rafaelo 2002", Kulla Nr. 11-të, Kati I-rë, Shëngjin, Lezhë, me administrator Mark Gjinaj, me status të pezulluar. Rafaelo 2002 sh.a zotëron 34% të kapitalit të kësaj shoqërie.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Flamur Gjinaj, Lazër Mhilli, Kolec Gjinaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, TR 9538 R, Tërheqes Man
2) Tiranë, TR 5147 R, Kamion Man
3) Tiranë, Kokë Tërheqëse Man AA 719 FZ
4) Tiranë, TR 8376 M,1/2 Rimorkio
5) Tiranë, TR 0778 N, 1/2 Rimorkio.
6) Tiranë, AA 875 AX, Betonjer Man
7) Tiranë, Targë, AA 397 SP
8) Tiranë, TR 3582 H, Kamion Benz
9) Tiranë, TR 0208 T, Kamion Benz
10) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Adamoli me targë ABR942
11) Tiranë, Kokë Tërheqëse Man AA 720 HM
12) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Koegel me targë ABR 801
13) Tiranë, Kamion Man me targë AA 256 OS
14) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Piacenza ABR 810
15) Tiranë, Kamion Mercedes Benz TR 4883 G
16) Durrës, Anije Transport mallrash, Bergfjord, sinjal thirrje ZAD P.8, nr.033, dt.19-11-2013
17) Tiranë, TR 4139 S,1/2 Rimorkio Scania
18) Tiranë, Kokë Tërheqëse Man AA 718 FZ
19) Tiranë, AA 915 DI, Tërheqës Man
20) Tiranë, TR 8192, 1/2 Rimorkio.
21) Tiranë, TR 5247 P, Kamion Benz
22) Tiranë, 1/2 Rimor me Targë AA R 605.
23) Tiranë, TR 5002 L, Kamion Benz
24) Tiranë, TR 5421 T, Tërheqes Volvo
25) Tiranë, Tërheqës, Man AA 269 EE
26) Tiranë, Koke Tërheqës, e Man AA 647 GC
27) Tiranë, Tërheqës, MAN TGA 01, me targë, AA 995 OH 5
28) Tiranë, TR 2587 U, Rimorkio
29) Tiranë, AA 281 BS, Kamion Benz
30) Tiranë, TR 8905 E, 1/2 Rimorkio.
31) Tiranë, TR 8605 M, Tërheqës, Man
32) Tiranë, Automjet me targa AFR285
33) Tiranë, Furgon Volkswagen CADDY, targë, AA 159 PK
34) Tiranë, TR 8374 M, 1/2 Rimorkio Tiranë, Automjet RTM Schmitz me targë, TR 4847 E.
35) Tiranë, TR 8373 M, Tërheqës, Man
36) Tiranë, Automjet Schmitz me targë, TR 8416 H.
37) Tiranë, Tërheqës, MAN TR 8371 M
38) Tiranë, TR 0226 U, Kamion Volvo
39) Tiranë, TR 9083 J, Kamion Benz
40) Tiranë, Betoniere Astra me targë, AA 137 ML
41) Tiranë, TR 5849 R, Tërheqës, Man
42) Tiranë, AA R 815, 1/2 Rimorkio.
43) Tiranë, TR 8379 M, Kamion Benz
44) Tiranë, TR 5850 R, 1/2 Rimorkio.
45) Tiranë, TR 4137 S, Tërheqës, Man
46) Tiranë, TR 8377 M, Tërheqës, Man Tiranë, AA R 062, 1/2 Rimorkio.
47) Tiranë, Man me targë, TR 5146 R
48) Tiranë, TR 9784 N, Tërheqës, Benz
49) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Zorzi AAR 971
50) Tiranë, TR 8372 M,1/2 Rimorkio Tiranë, Betoniere Astra me targë, AA 310 NS
51) Tiranë, AB R 140, 1/2 Rimorkio. 6
52) Tiranë, AA 756 AP, Tërheqës, Benz
53) Tiranë, TR 7082 F, Tërheqës, Benz
54) Tiranë, Rimorkio Gomm me targë, AER 070
55) Tiranë, Betoniere Astra me targë, AA 517 MS
56) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Adamoli me targë, ABR941
57) Tiranë, TR 8606 M,1/2 Rimorkio
58) Tiranë, TR 4995 P, Kamion Benz
59) Tiranë, TR9539 R, 1/2 Rimorkio.
60) Tiranë, TR 2586 U, Kamion Iveko
61) Tiranë, Gjysem Rimorkio Cardi ABR 805
62) Tiranë, TR 0291 S, Betonjer Astra
63) Tiranë, TR 7145 T, Kamion Benz
64) Tiranë, TR 4138 S, 1/2 Rimorkio.
65) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Voltrailer me targë, ACR078
66) Tiranë, TR 8604 M,1/2 Rimorkio
67) Tiranë, Automjet Volvo me targë, TR 8417 H.
68) Tiranë, TR 0293 S, Betonjer Volvo
69) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Piacenza ABR 654
70) Tiranë, TR 5673 E, Tërheqës, Volvo
71) Tiranë, TR 0292 S, Betonjer Astra Tiranë, TR 4275 E, 1/2 Rimorkio.
72) Tiranë, TR 9927 I, Rimorkio
73) Tiranë, Tërheqës, Man TR 5851 R
74) Tiranë, TR 9924 R,1/2 Rimorkio
75) Tiranë, Gjysem rimorkio Tabarrini me targë, ADR 142
76) Tiranë, Gjysem Rimorkio Ackermann ABR 809
77) Tiranë, TR 9975 I, Kamion Daf
78) Tiranë, TR 3421 P, Tërheqës, Benz 7
79) Tiranë, TR 5903 H, Kamion Benz
80) Tiranë, TR 9317 T, Tërheqës, Iveko
81) Tirane, Mjeti i Llojit- ATP, Marka- Volkswagen, Targa - AA 963 LH
82) Tiranë, 1/2 Rimor me Targë, TR 3437 P.
83) Tiranë, TR 5133 E, Tërheqës, Volvo
84) Tiranë, Kokë tërheqës, e MAN me targë, AA 948 IN
85) Tiranë, TR 5964 S, Kamion Man
86) Tiranë, TR 5145 R, Kamion Man
87) Tiranë, TR 3717 P, Kamion Benz
88) Tiranë, TR 2009 G, 1/2 Rimorkio.
89) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Bartoletti ABR 797
90) Tiranë, Furgon Volkswagen Transportier me shasi nr. WV1ZZZ7HZ7H023770, targë, AA665NY
91) Tiranë, Gjysëm Rimorkio me targë, TR 1249 E
92) Tiranë, TR 3735 S, 1/2 Rimorkio.
93) Tiranë, Gjysem rimorkio Zorzi, me targë, ADR 748
94) Durrës, Anije transporti mallrash, Rafaelo me IMO nr 8611192.
95) Tiranë, AA 972 BX, Tërheqës, Daf
96) Tiranë, Kamion tipi Man me targë, AA 847 ML
97) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Minerva AAR 444
98) Tiranë, TR 5440 T, 1/2 Rimorkio.
99) Tiranë, Pirun me targë, ABMT 59
100) Tiranë, TR 3675 M, 1/2 Rimorkio.
101) Tiranë, TR 8602 M,1/2 Rimorkio
102) Tiranë, TR 4036 R, Kamion Benz
103) Tiranë, AA 742 DI, Tërheqës, Man
104) Tiranë, Koke tërheqës, e MAN me targë, AA 853 GI 8
105) Tiranë, TR 4847 E, 1/2 Rimorkio.
106) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Cardi AAR 778
107) Tiranë, AA R 632, 1/2 Rimorkio.
108) Tiranë, TR 3721 R, Pompë B.Iveko
109) Tiranë, TR 1929 U, Kamion Iveko
110) Tiranë, TR 1801 B, 1/2 Rimorkio.
111) Tiranë, Kamion Man me targë, AA 023 RK.
112) Tiranë, TR 6072 K, Kamion Benz
113) Tirane, Mjet i Llojit- Terheqes, Marka- MAN targa - AA 743 KX
114) Tiranë, TR 8601 M, Tërheqës, Man
115) Tiranë, AA R 609, 1/2 Rimorkio.
116) Tiranë, Auto-Betoniere tip Iveco Magirus AA 921 LO
117) Tiranë, AA R 061, 1/2 Rimorkio.
118) Tiranë, TR 7114 L, Kamion Benz
119) Tiranë, Gjysem Rimorkio tipi Viberti me targë, ADR610
120) Tiranë, Kamion Volvo TR 0963 L
121) Tiranë, Gjysem Rimorkio me targë, ACR 758.
122) Tiranë, Koke tërheqës, e MAN me targë, AA 068 JI
123) Tiranë, TR 9974 I, Kamion Daf Tiranë, Kamion MAN, nr. shasie WMAH20ZZ24W052623, me targë ""AA078KA""
124) Tiranë, TR 0294 S, Betonjer Iveko
125) Tiranë, Gjysem Rimorkio ACERMAN me targë, ABR 373
126) Tiranë, TR 7200 K, Tërheqës, Man
127) Tirane, Mjeti i Llojit- ATV, Marka- ASTRA, Targa- AA 460 ZC
128) Tiranë, TR 9401 L, Tërheqës, Iveko
129) Tiranë, TR 8096 T, Pompe B. Iveko
130) Tiranë, Koke tërheqës, e Man me targë, AA 223 IY
131) Tiranë, Gjysëm Rimorkio KOEGEL SKHK 9 me targë, AER 121
132) Tiranë, Koke Tërheqës, e Man, me targë, AA 671 NT
133) Tiranë, TR 3734 S, Tërheqës, Man
134) Tiranë, Kamion Volvo me targë, AA 526 KD
135) Tiranë, TR 1069 K, Rimorkio
136) Tiranë, Kamion Man me Targa AA 110 SM
137) Tiranë, TR 0361 S, Betonjer Astra
138) Tiranë, Automjet me targa AFR284
139) Tiranë, TR 8375 M, Tërheqës, Man
140) Tiranë, AA 874 AX, Betonjer Man
141) Tiranë, TR 0102 G, Kamion Benz
142) Tirane, Mjet i Llojit- RTM, Marka- VOLVO targa- ACR 911
143) Tiranë, TR 1079 S, Betonjer Iveko
144) Tiranë, TR 6820 S, Betonjer Man
145) Tiranë, TR 1963 T, Kamion Man
146) Tiranë, TR 8271 R, Betonjer Scania
147) Tiranë, TR 9786 I, Kamion Man
148) Tiranë, TR 8378 M, 1/2 Rimorkio
149) Tiranë, TR 9716 H, Kamion Benz
150) Tiranë, Kokë tërheqës, e MAN me targë, AA R 111
151) Tiranë, TR 9318 T, 1/2 Rimorkio.
152) Tiranë, Koke Tërheqës, e Man AA 069 DL
153) Tiranë, TR 9265 G,1/2 Rimorkio
154) Tiranë, TR 6730 L, Kamion Benz
155) Tiranë, Betoniere IVECO MAGIRUS me targë, AA 508 LU
156) Tiranë, TR 8603 M, Tërheqës, Man
157) Tiranë, Kokë Man me targë, AA 492 BH
158) Tiranë, Gysëm rimorkio Vibert me targë, ADR 019
159) Tiranë, AA 025 RK
160) Tiranë, Gjysëm Rimorkio Cardi ABR 806
161) Tiranë, TR 1429 N, 1/2 Rimorkio. 10
162) Tiranë, TR 0776 N, Kamion Benz
163) Tiranë, AA 914 DI, Tërheqës, Man
164) Tiranë, Betoniere me targë, AA768 KS
165) Tiranë, TR 2936 B, 1/2 Rimorkio.
166) Tiranë, Kokë Tërheqës, e Man AA 784 UN
167) Tiranë, AA R 395, 1/2 Rimorkio.
168) Tiranë, TR 5183 K, Kamion Benz
169) Tiranë, TR 8193 M, Tërheqës, Man
170) Tiranë, TR 3878 K, Kamion Benz
171) Tiranë, RTM KNAPEN me targë, ACR 773
172) Tiranë, Trailer Fraut TR 1249 E
173) Tiranë, TR 5852 R, 1/2 Rimorkio.
174) Durrës, Anije Transport mallrash, Koravi, sinjal thirrje ZAD M.5, nr.200, dt. 20-12-2010
175) Tiranë, TR 6729 L, Kamion Benz
176) Tiranë, Kokë Tërheqës, e MAN me targë, AA 423 JZ
177) Tiranë, TR 8047 K, Tërheqës, Benz
178) Tiranë, Furgon Volkswagen Caddy, targë, AA 329 PN
179) Tirane, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 579 ZA
180) Tirane, Mjet i Llojit- Terheqes, Marka- MAN targa - AA 832 XI
181)Tirane, Mjet i Llojit- Terheqes, Marka- MAN targa- AA 971 ZA
182)Tirane, Mjet i Llojit- Gjysem Rimorkio, Marka- TECNOCAR targa- AAR 265;
183) Tirane, Mjet i Llojit- Autoveture, Marka- VOLKSWAGEN targa - AA 856 KD;
184) Tirane, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 580 ZA;
185) Tirane, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 078 KA;
186) Tirane, Mjet i Llojit- AUTOBUS, Marka- Volkswagen, Targa- AA 823 YK
187) Tirane; Mjet i llojit Man, Terheqes me targe AB 889 CF
188) TIRANE; Mjet i llojit Man, Terheqes me targa AB 753 CF;
189) Tirane, Mjet i llojit Man, Terheqes me targe AHR 599
190) Tirane, Rimorkio me targe AER 053
191) Tirane, Man me targe AB 935 CT;
192) Tirane, Man/ Iveco Magirus, me targe AB 901 CT;
193) Tirane, ATP/Toyota, me targe AA 921 NG;
194) Tirane, Kamion man me targe AB 716 DA
195) Tirane, Man me targe AB 730 CI;
196) Tirane, Man Terheqes me targe AB 456 DC;
197) Tirane, Adamoli/Gjysemrimorkio me targe AHR 034;
198) Tirane, Kamion Mercedes Benz me targe AA 941 MV;
185) Tirane, Rimorkio Koegel me targe AHR 827
199) Tirane, Mjet I llojit Terheqes/MAN me targe AB529DN;
200) Tirane, Mjet i llojit gjyesem rimorkio/OMT me targe AHR979;
201) Tirane, Mjet i llojit Terheqes/MAN me targe AB456DC;
202) Tirane, Mjet i llojit gjysem rimorkio / ADAMOLI me targe AHR980
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.5 - Leje mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.03.2012, me anë të Urdhrit Nr.546-12 Regj. Nr.07416 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore ''RAFAELO 2002'' sha, me NUIS (NIPT) K22113003Q. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 13.09.2012, me anë të urdhrit Nr. 7003 Prot, Nr. 526, 853, 1435 Dosje "Për vendosjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Tris” shpk drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron në çdo subjekt tregtar debitori “Rafaelo 2002” me përfaqësues ligjor Mark Gjinaj, në shumen 324.071 lekë, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i faturave ndaj CEZ Shpërndarje sh.a.

III. Më datë 19.09.2012, me anë të urdhrit Nr.7581 Prot, Nr.526 Dosje "Për heqjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Tris” shpk drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros nga kuotat e “Rafaelo 2002” shpk, me përfaqesues ligjor Mark Gjinaj, të bllokuar me shkresën Nr.7003 Prot date 13.09.2012 të shoqërisë “Tris” shpk, pasi debitori e ka shlyer detyrimin për të cilin është kërkuar bllokimi i këtij dokumentacioni.

IV. Më datë 16.11.2012, me anë të Urdhrit Nr. 599-12 Regj. Nr.35239 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore ''RAFAELO 2002'' sha dhe Z.Mark Ndue Gjinaj, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës Nr. 07416 Prot, datë 30.03.2012.

V. Më datë 15.08.2013, me anë të aktit "Revokim Prokure" Nr. 2807 Rep. Nr. 1041 Kol., Mark Gjinaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë "Rafaelo 2002", revokon pjesërisht Prokurën Nr. 993 Rep. Nr. 325 Kol. Datë 26.03.2013, duke shfuqizuar të drejtën e përfaqësimit dhe të kryerjes së veprimeve në emër dhe për llogari të shtetasit të sipërpërmendur e të subjektit nga ana e Ervin Vigan Braho.

VI. Më datë 27.01.2014, me anë të Urdhrit Nr.117/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të ndalojë me Urdhër të Brendshëm kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme të debitorit shoqeria Rafaelo 2002 sh.a për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të "Pengimit të Ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor" sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal.

VII. Më datë 27.02.2014, me anë të Urdhrit Nr.267/3 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “JUSTITIA” sh.p.k., drejtuar QKR-së, u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore “RAFAELO 2002” sh.a, me NIPT K22113003Q.

VIII. Më datë 19.03.2014, me anë të Vendimit Nr. 357 Prot "Për Pushimin e Urdhrit të Ekzekutimit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, drejtuar QKR, u vendos pushimi i ekzekutimit për Urdhrin e Ekzekutimit Nr. 1349 Akti, datë 01.03.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të titullit ekzekutiv. Sipas vendimit Nr.11355, datë 22.11.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, hiqen sekuestrot e vendosura ndaj palës debitore, duke qenë se janë përmbushur të gjitha detyrimet.

IX. Më datë 22.12.2014, me anë të Urdhërit Nr. 2069 Prot, Nr. 428 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "Rafaelo 2002" sh.a me NIPT K22113003Q.

X. Më datë 29.12.2014, me anë të Vendimit Nr. 2116 Prot., Nr. 428 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdhërua zhbllokimi i aksioneve apo kredive të shoqerise “Rafaelo 2002” me Nipt: K22113003Q, të bllokuara me ane të shkresës Nr. 2069 Prot, më datë 22.12.2014 të Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

XI. Më datë 28.04.2015, me vendim të përbashkët të shoqërisë "RAFAELO 2002" dhe "ANI SHPK" , u miratua: 1. Fillimi i proçedurave të bashkimit me përthithje te shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.a, e cila do të përthithë shoqërinë “Ani” sh.p.k. 2. Të caktojë ekspertin Z.Lazer Mhilli, për hartimin e një raporti me shkrim mbi modalitetet e bashkimit me përthithje të shoqërive të mësipërme.

XII. Më datë 15.06.2015, u nënshkrua marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive "RAFAELO 2002" (si shoqëri përthithëse) dhe "ANI SHPK" (si shoqëri e përthithur). Shoqëria “Ani” shpk do të tranferojë tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit të bilancit tek shoqëria përfituese “Rafaelo 2002” sh.a. Bashkimi me përthithje i shoqërisë Rafaelo 2002 sh.a me shoqërinë “Ani” shpk do të sjellë për ortakun e shoqërisë “Ani” shpk marrjen e cilësisë së ortakut në shoqërinë “Rafaelo 2002” sh.a. Kapitali i shoqërisë përthithëse do të përbëhet nga kapitalet e secilës prej shoqërive në momentin e realizimit të këtij operacioni. Në total kapitali i shoqërisë pas bashkimit bëhet 1.343.297.000 (një miliard e treqind e dyzet e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë.

XIII. Më datë 13.12.2016, me anë të Urdhrit Nr. 9315 Prot, Nr. 424 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 11029 Prot., datë 14.12.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin“RAFAELO 2002”sha, Nipt K22113003Q me administrator Eduar Gjinaj, deri në një udhër të dytë.

XIV. Më datë 15.12.2016, me anë të Urdhërit Nr. 9353 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 11186 Prot., datë 16.12.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Përmbarimor EPSA", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës sekuestro konservative në kuotat/aktivet e palës Rafaeolo 2002 sha, me administrator Eduart Gjinaj.

XV. Më datë 75 20.05.2019, me anë të Urdhërit Nr.5931 Prot., Nr. 115-19 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7175 Prot., datë 21.05.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.a., me Nuis (Nipt)- K22113003Q, deri në një njoftim të dytë.

XVI. Më datë 22.05.2019, me anë të Urdhërit Nr.5968 Prot., Nr. 115-19 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7330 Prot., datë 23.05.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdhërua heqja masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të Urdhërit Nr. 5931 Prot., datë 20.05.2019, në aktivet e shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K22113003Q.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104.

Adresa:
1) Shkoder, Puke, Pellgu ujembledhes i Perroit te Rroshit, Tuç, Ndertimi i Hidrocentralit Tuç
2) Tiranë, Vorë, SHARGE Autostrada Tiranë-Fushë Krujë, pranë fabrikes së tullave.
3) Lezhë, Shëngjin, Njësia Administrative Shëngjin, Rruga e Vilave, Godinë 4KT+1 KT, Nëntokë me destinacion Hoteleri dhe Shërbime, Ishull Shëngjin
4) Durrës, Lagjja 14, Rruga Shkozet-Plepa, pikë shitje ngjitur me Eurotekun, nr. pasurie 17/86, zona kadastrale 8516
5) Lezhë, Shëngjin, Lagjja Portit, Rruga Meda, Porti Shëngjin - Lezhë
6) Lezhë, Shënkoll, Fshati Shënkoll, Lezhë
7) Durrës, Fushë Krujë, ARRAMERAS, Lagjja Arrameras, Rruga Durrës-Fushe Krujë, Kryqëzimi i autostradës km. 1 ( parë ), Godina Nr. 1
8) Lezhë, Laç, Lagjja Gjorme, Rruga Autostrada Gjormë Laç, Nr. pasurie 6/10/1, zona kadastrale 1768
9) Tirane, KAVAJE, Rrogozhine "Pasuria e llojit "Are", me nr. 259/68, ZK. 3235, Volumi 21, Faqe 10
10) Shkodër, Lagjja Mark Lula, rruga Gjon Buzuku, nr pasurie 12/304, zona kadastrale 8594
11) Tiranë, Petrelë, MULLET, Lagjja Mullet, Rruga Tiranë - Elbasan Km. 10, nr. pasurie 189/31, zona kadastrale 2735
12) Lezhë, Shënkoll, RILE Lagjja Rile, Rruga Shënkollit, Nr. pasurie 59/21, zona kadastrale 3641
13) Tirane, Kavaje, Njesia administrative Kavaje, Rruga Ceno Kavaja, Lagjja nr.2, Objekti Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Kavaje, Paketa A
14) Durrës, Lagjja 3, Rruga Skënderbej, Durrës KRRT nr. 8 datë 21.12.2001 dhe nr 3 datë 29.04.2003 nr. pasurie 147/4, zona kadastrale 2428
15) Durres, Fshati Vrrine, pasuria me nr.291/26, Zone Kadastrale 3339, Volumi 13, Faqe 91
16) Tiranë, Vorë, PICAR, Autostrada Vorë-Tiranë Picar, ngjitur me firmën Ukrometal shpk, Tiranë.
17) Tiranë, Vaqarr, Lagjja Vaqarr, Rruga Vaqarr, Nr. pasurie 298/10, zona kadastrale 3712
18) Shkodër, Dajc, Gjadër, Kaskada e Lumit Gjadër, Kontrata e Formës ''BOT'' për Ndërtim Hidrocentrale mbi Lumin Gjadër me Nr. 10328 Rep., Nr.3322 Kol., Datë 09.09.2013

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Dokumenta te ndryshem
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash 08.03.2004
Vendimi i ortakut per shtesen e kapitalit 15.12.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 10.04.2010
Vendimi per shnderrimin e shoqerise 11.05.2010
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 22.06.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 13.09.2012
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 21.11.2013
Urdher per ndalimin e veprimeve te debitorit per tjetersimin e prones 27.01.2014
Vendim per hapjen e Nipt-eve sekondare 29.12.2014
Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje, date 25.04.2015 dhe raporti i bashkimit date 28.04.2015
Vendimi per riemerimin e administratorit 22.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 152 904 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 118 177 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 160 898 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 236 553 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 275 161 982,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 161 723 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 412 494 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 49 994 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 90 943 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 131 448 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 67 542 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 276 541 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 339 485 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 767 086 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 007 623 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 337 757 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 557 159 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 482 088 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 673 401 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 112 681 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 501 577 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 822 994 525,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala