Skip to content

HAKI SINANI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 16:05:18
JSON

NIPT: K31519538K
Administrator: Besnik Sinani (Adriatik Sinani - perfaqesues i posacem)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, lëndë të parë, hidraulike, panele diellore per ngrohjen e ujit sanitar, materiale elektrike, hidrosanitare dhe sistemeve te ngrohje-ftohjes. Kancelari për zyra e shkolla, mobilje, produkte deti. Agjensi turistike e prerje biletash për udhëtime jashtë vendit. Tregtim me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, import-eksport. Hoteleri-turizëm. Bar-kafe-restorat. Transport mallrash brenda e jashtë vendit. Aktivitet të ndërtimit të objekteve civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, ndërtim rruge, autostrada dhe të tjera të këtij lloji, kryerje të të gjitha llojeve të punimeve të ndërtimit si murature dhe rifiniture, hidraulike, impiante hidro-sanitare, instalime elektrike, shtrime me beton dhe plllaka, lyerje, stukime, etj. Kurse formimi profesional për hidraulik e instalues të sistemeve të ngrohje - ftohjes.
Emërtime të tjera Tregtare: "HAKI SINANI" SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/2005
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X.2.B - Formim profesional
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: Sipas Pokures se Posaçme Nr. 371 Rep., Nr. 144/3 Kol., date 30.03.2016, i perfaqesuari Haki Sinani emeron perfaqesues te posaçem Z. Adriatik Sinani te kryeje te gjitha veprimet sipas kesaj prokure
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Xhafzotaj, SALLMONE Autostrada Tiranë - Durrës, Km.26, Zona Kadastrale 3255, Nr.Pasurie 60/89 dhe 60/90

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.11.2023
Vendim i ortakut te vetem date 25.09.2021
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 28.12.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhim kapitali date 15.06.2015
Procesverbal i celjes se testamentit date 30.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 615 330 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 459 085 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 339 924 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 340 805 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 249 565 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 194 521 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 113 362 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 69 727 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 898 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 614 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 466 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 397 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 276 592 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 844 419 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 171 736 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 959 884 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 744 435 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 434 884 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:984 865 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:787 308 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 460 927 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 374 659 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 282 165 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 163 999 690,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala