Skip to content

A.M.F.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 09:34:51
JSON

NIPT: K33329201J
Administrator: Fatmir Çiftja
Objekti i Veprimtarisë: Eksport - Import e tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha mallrave industriale, ushqimore, blegtorale dhe bujqesore, fruta- perimeve. Tregtim te materialeve ndertimore, plehrave kimike, paisjeve elektrike dhe elektronike, paisjeve elektroshtepiake,hidrosanitare, konfeksione, pjeseve te kembimit per makineri e paisje. Grumbullimi dhe tregtimi i bimeve medicinale eterovajore . Transport te mallrave dhe udhetareve dhe servis makinash.Tregtim me pakice te karburanteve vajrave lubrifikante,te automjeteve, te gomave dhe grasove.Paketim te artikujve ushqimore. Zhvillim te aktivitetit tregtar ne bare e restorante.
Emërtime të tjera Tregtare: A.M.F.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2003
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “AMF ADRIATICA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/11/2022, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22315001S, me adresë aktuale në Tirane Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, dhe me administrator Eros Mancabelli, Massimo Simionato dhe Fabio Aguti. “A.M.F.” zotëron 60% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan Automjeti me targe AA 570 MZ.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan L. Hekurudha Rr. e Re Trenit

Adresa:
Elbasan Lagjja Hekurudha, rruga "Re e trenit", zona kadastrale 8523, ndertesa nr.16/33-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 795 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 546 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 510 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 206 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 406 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 972 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 413 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 202 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 383 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 007 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 936 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 559 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 250 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:28 996 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:23 860 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 462 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 430 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:33 901 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 122 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 416 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:29 192 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 30 820 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 354 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 188 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 24 208 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 28 357 566,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli