Skip to content

PAT Power Automation & Teknology
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 13:55:58
JSON

NIPT: L41723018R
Administrator: Klodian Bushi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin dhe zbatimin e punimeve elektrike te te gjitha tipeve te tensioneve, import –export te materialeve elektrike dhe aksesoreve te tyre etj. Tregtimin, import-exportin me shumice dhe me pakice te mallrave industriale, ushqimore, blektorale, bujqesore, veshmbathjeve, materiale ndertimi, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, pllakave, dyerve, mobiljeve (edhe prodhimin e tyre), artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara te bimeve medicinale, te lendes drusore, plastike, duroaluminit, tregtimin me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Ne fushat e tjera: hapjen e bar- bufeve, restoranteve, parukerive, salon mode, qender estetike, fitnesi, organizim konkursesh te ndryshme, pikave te servisit lavazhit e mallrave te hoteleve, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive turistike, per shitblerje, dhenie me qera te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere, transport te udhetareve dhe mallrave si brenda dhe jashte vendit etj.
Emërtime të tjera Tregtare: PAT Power Automation & Teknology
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/05/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Yzberish Lagjja Yzberish, Rruga Teodor Keko, Kompleksi Ales 2, Shkalla 2A/2, Dyqani -1/9, nr.pasurie: 306/376-N9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 12.02.2021
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 26.07.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 023 876,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 957 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 417 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 244 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 453 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 833 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 345 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 594 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:35 883 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:33 064 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 345 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 437 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 142 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 118 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 145 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 113 556,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli