Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop

HYDRO - SALILLARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-10 08:55:24

NIPT: L11810008O
Administrator: Pëllumb Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop, Berat, tek Autoriteti Kontraktues-Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës duke përfshirë si vijon: Financimin, ndërtimin, vënien në punë të Hidrocentralit Vërtop, Berat. Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike nga hidrocentralit Vërtop, Berat.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO - SALILLARI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09.06.2011
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.05.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 283.950.430 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep koncesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Vërtop" dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Vërtop” do të ndërtohet në përroin e Vërtop, komuna Vërtop, rrethi Berat, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 1.200 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 4.650.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Vërtop, Ish Reparti Ushtarak

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (18.05.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.10.2020
Aneksi 1 - Preventivi i punimeve
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 601 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 015 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 690 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 461 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 194 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 116 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 035 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -999 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -778 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 542 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:47 950 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 219 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 927 568,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala