Skip to content
Shërbimi i Hemodializës

DiaVita
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 09:48:41

NIPT: L52305009L
Administrator: Klodian Shehi, Hans Carl-Anders Abrahamsson
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës së konçesionit/partneritetit publik privat "Për Shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijoje filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: DiaVita
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/10/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Suedi
Kapitali Themeltar(Lekë): 157 294 851,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “DIAVERUM INTERNATIONAL AB”, shoqëri suedeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli të regjistruar në adresën Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmo, Suedi, e regjistruar me numër 556858-6589, dhe e përfaqësuar së bashku nga Hans Carl-Anders Abrahamsson dhe Bjorn Martin Brixer. (Sipas marrëveshjes së transferimit të kuotës, datë 30.09.2019, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 24.06.2022, terhequr nga QKB date 04.08.2023, Klodian Shehi mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues.
Hans - Carl - Anders Abrahamsson mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues.Nuk ka informacion per pronaret perfitues
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 03.08.2015
Data e Pranimit: 01.10.2015
Data e Nënshkrimit: 10.02.2016
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 8500000 euro
Kosto Konçesionare: Projektet në shëndetësi janë përjashtuar nga tarifa e konçesionit.
Çmimi i Shërbimit: 11203 lekë
Shënime: Konçesionari do të sigurojë të gjitha mjetet, paisjet dhe materialet mjekësore dhe jo mjekësore për ofrimin e shërbimeve të mëposhtme:

i. Ofrimin e shërbimit të Hemodializës pranë spitaleve rajonale Shkodër, Lezhë, Korçë, Elbasan, Vlorë.

ii. Rehabilitimin e hapësirave ekzistuese në Shkodër, Vlorë dhe Elbasan rehabilitimi i ambienteve dhe ndërtimi i hapësirave të reja në Korçë dhe Lezhë.

iii. Paisja me postë për kryerjen e hemodializës në të 5 qendrat e sipërpërmendura si dhe paisje laboratorike për testet mujore laboratorike.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati 11/1, (ish Telesport), Tirana

Adresa:
Elbasan, Spitali Rajonal Elbasan, godina e pediatrisë, kati 5, Lagjja Haxhijas
Shkodër, Rruga Kole Heqimi 11, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Shkodër, kati i tretë
Lezhë, Rruga e Spitalit Lezhe 4501, Spitali Rajonal Lezhë, Kati II (Dytë)
Vlorë, Rruga Mitaq Sallata, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Vlorë, kati i parë
Korçë, Spitali Rajonal Korçe, Blv Fan Noli, nr 98
Tirane, Vore, Nr. pasurie 17/26, ZK. 2726, v. 12, f. 34, Rr. "Muçaj", Vorë

Faqja Web:
https://www.diavita.al/rreth-nesh/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.02.2016)
Kontrata e shitjes së kuotave të kompanisë Evita
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2023
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 31.07.2019
Marreveshje e transferimit te kuotave 30.09.2019
Shtojcat e kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 28.01.2023
Shtojca; Analizat dhe Tarifat e Sherbimit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Akt Themelimi i shoqërisë konçesionare DiaVita
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Shpalljes së Konçesionit të Hemodializës
Njoftimi i Nënshkrimit të Kontratës së Konçesionit të Hemodializës
Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 32 162 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 352 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -687 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 50 545 615,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 47 260 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 76 892 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 257 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -53 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:810 314 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:751 743 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:735 737 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:695 307 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:643 298 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:560 766 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:147 745 164,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani