Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Mollaj

ENERGJI-XHAÇI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 14:12:25

NIPT: K96917601D
Administrator: Robert Xhaçi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimin e Hidrocentralit të Autoritetit Kontraktues. Ndërtim Hidrocentrali. Prodhim e shitje të energjisë. Marrje me konçension i hidrocentralit.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGJI-XHAÇI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/07/2009
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 79.700.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i konçesionit, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.7% të prodhimit vjetor te energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: Objekti i kontratës së konçesionit të formës BOT është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Mollaj", dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Mollaj” do të ndërtohet në përroin e Dunavecit, rrethi Korçë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 600 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.980.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Mollaj, Rruga Nacionale Korçë-Ersekë, Km. i 6, Objekt privat në zonën kadastrale nr. 2716, nr. pasurie 312/9.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (15.06.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 600 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 155 016,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 898 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 142 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 771 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 012 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 151 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 174 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -573 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -490 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:96 917 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 313 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 236 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 909 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 206 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 884 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 282 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 541 821,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


GFI ALBANIA
Tiranë
"REMI"
Librazhd
IDROLUSA
Dibër
HP VENDRESH ENERGY
Berat
Punuar Nga : A.Lala