Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 348

ARBOTEC

L28423201P
(Ndertimi i larte dhe ndertimi i ulet.Ndertimi i autostradave, rrugeve aeroporteve dhe objekteve sportive. Pylltaria dhe prerja e drureve.Sherbimet plotesuese ne pylltari dhe ne prerjen e drureve. Prodhimi i bet)

Kukes 494600 ALL

GEOPORTAL d.o.o.

L62115002A
(Vepron ne fushe e ndertimtarise minierave dhe ruajtjes se mjedisit. Nga koha e themelimit ne 2005 e deri sot ajo eshte rritur ne menyre permanente duke rritur cilesine e sherbimeve inxhinierike. Te punesuarit k)

Tiranë ALL

Assaco Design Metal Construction WLL ,ADMC WLL

M02221041C
(Ndertim dhe kontraktim i pergjithshem, furnizim dhe instalim i strukturave te celikut te ndertesave,punime suvatimi,ngjyrosje dhe dekorim i ndertesave.)

Tiranë ALL

ABER INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

M02223020N
(Ndertim dhe konstruksion i ndertesave. Kompania eshte e angazhuar ne te gjitha llojet e puneve te angazhimit te ndertimit; Ndertim, Shitja e shtepive, vendeve te punes, Blerja e tokave per llogari te vet, Banes)

Tiranë ALL

TYPSA Albania Branch Office

M02320003L
(Aktivitetet e keshillimit dhe inxhinierise per realizimin e te gjitha llojeve te inxhinierise, arkitektures, planifikimit urban, menaxhimit gjitheperfshires dhe mbikeqyrjes se ketyre projekteve dhe aktiviteteve)

Tiranë ALL

TERRA MIA SRL

M02222501J
(Administrimi dhe kultivimi I fondeve fshatare; Pylltaria – zhvillimi ne pergjithesi; Ushtrimi I veprimtarive te meparshem te lidhura me te. Kultivimi I fondeve fshatare, pylltaria dhe mbareshtimi i blegtorise)

Durrës ALL

OBERMEYER Albania Branch Ltd-Consulting Engineers

M02316017H
(Objekti eshte te kontribuoje ne rishikimin e projektit, ne mbikqyrjen e projektit dhe te sherbimeve gjate kohes se periudhes se kontrollit te te metave te mundshme te projektit, duke siguruar ekspertet dhe staf)

Tiranë ALL

Instituti i Ndertimit MAQEDONI SHA Shkup Dega Tirane

M02312005K
(Aktivitete ne fushen e ndertimit, ndertim i objekteve te ndertimit te ulet, ndertimi i objekteve te ndertimit te larte, projektim, kontroll dhe analiza teknike, realizim te puneve kerkuese te gjeodezise, puneve)

Tiranë ALL

SITA B.V. Albania

M02401001S
(Te angazhohet ne sigurimin dhe integrimin e teknologjise se informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe pajisjeve, duke perfshire konsulencen mbeshtetjen teknike perkatese, si dhe te gjitha sherbimet dhe furnizimet)

Tiranë ALL

AGROMARKET ALB

M07414001B
(Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore.Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrive.Rritja e derrave.Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e n)

Vau i Dejës ALL

Inquaero Albania

M02417506H
(Blerjen, prodhimin, shitjen me qira, instalimin, mirembajtjen dhe zhvillimin e produkteve dhe programeve software per pajisje hardware si ne itali dhe jashte vendit. Keshillimi ne sektorin e teknologjise se inf)

Durrës ALL

DUYGU MUHENDISLIK INSAAT TURIZM DIS TICARET VE SANAYI LTD STI

M02416003R
(Ndërtim (infrastrukturë-superstrukture), energji, sherbime inxhinierike, turizem, transport, tregti, etj.)

Tiranë ALL

FRUTEX - GOLDEN EAGLE

M03621801N
(Tregtia me shumice dhe pakice e pijeve, artikujve ushqimore. Import - eksport mallrash. Aktivitete ne fushen e marketingut. Studimi i tregut dhe sondazhet. Aktivitete sherbimi mbeshtetese per biznes. Konsulence)

Kavajë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Combined Group Contracting Company (K.S.C.)

L51623028A
(Per te performuar te gjithe kontratat e pergjithshme, punime mekanike, punime inxhinierike sanitare, punime ndertimi, duke perfshire ndertesa, rruge, mbikalime, administrimin dhe supervizimin e tyre, dhe sherbi)

Tiranë 13790321 ALL

PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë

810794463
(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Punimet e kulmit (çatisë))

Prishtine ALL

HATCON INSAAT TAAHHUT ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI

M17507101A
(Te beje cdo lloj punimi/zbatime ne Ndertim, Piste aeroportuale, infrastrukture e vepra arti, ndertime industriale, ndertesa banimi, rruge, ura dhe ndertim digash etj, brenda apo jashte kufijve te Republikes se )

Kucove ALL

STENTON GRADBA

M04823001G
(Ndertim i ndertesave per banim dhe jo banim. Filjali organizohet me qellim pune brenda dhe jashte kufijve.)

Korçe ALL

LAURENZI GROUP

M02424002D
(Përpunimi dhe transformimi i përbërësve metalikë dhe tregtimi i motorëve dhe pjesëve metalike, rrotave (disqeve) dhe përbërësve metalikë.)

Tirane ALL

Maeg Branch Albania

M02431002P
(Studimin, pergatitjen, projektimin, ndertimin, furnizimin, montimin, tregtimin e pajisjeve, materialeve, aparaturave, dispozitiveve dhe impianteve te plota, ose pjese te tyre, per sektoret e industrise dhe te n)

Tirane ALL

Dega e Feka Insaat Sanayi ve Ticaret

M11318002P
(Zhvillimi i projekteve te ndertimit (organizimi i projekteve te ndertimit per qellime banimi ose qellime te tjera duke mbledhur mjete financiare, teknike dhe fizike per ndertimin e projekteve per shitje) (perve)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni