Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ish-ortak/aksioner:Dritan Hoxha
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

VALTELINA

J61923012V
(Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, )

Tirane 32871100 ALL

TELEVIZIONI ARBERIA

K11807009G
(Kryerja e veprimeve televizive)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim te programeve televizive, informacioneve, etj.)

Tiranë 9028166 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

SUPERSPORT (perthithur nga DIGIT-ALB)

K62031001W
(Blerjen e te drejtave te transmetimit televiziv me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe trasmetimit televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese s)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni