Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ish-ortak/aksioner:Dritan Hoxha
Rezultate gjithsej: 8

Mbi 1000000 Fitim 2015

VALTELINA

J61923012V
(Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, )

Tirane 32871100 ALL

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA) (ish “EXTRA LARGE”)

K01719004W
(Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se)

Tirane 800234 ALL

TELEVIZIONI ARBERIA

K11807009G
(Kryerja e veprimeve televizive)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, prodhim i filmave me metrazh të ndryshëm etj. Ruajtja e imazhit tregëtar dhe t)

Tiranë 9028166 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

SUPERSPORT (perthithur nga DIGIT-ALB)

K62031001W
(Blerjen e te drejtave te transmetimit televiziv me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe trasmetimit televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese s)

Tirane ALL

VINI & FOOD SH.P.K

K72327001M
(Import eksport verera e artikuj ushqimore e te gjitha lendet e para per restorante,pajisjet e tyre)

Tirane ALL

" ÇIKA NEW GENERATION "

L87316203U
(Aktivitet ne fushen e ndertimit si investitor, ndertimin e objekteve një dhe shumëkateshe me destinacion banimi, sherbime, objekte turistike, rezidencave, Shitblerje e pasurive te paluajtshme etj.)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni