Skip to content

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA) (ish “EXTRA LARGE”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-24 08:39:55
JSON

NIPT: K01719004W
Administrator: Vjollca Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, apo cdo veprimtari ne lidhje me to, dhe cdo aktivitet ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe idobishe ne menyren qe te permbushet qellimi i veprimtarise, dhe qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar.Te kryej cdo aktivitet tregtar,financiar,dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore,aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore.Te kryej aktivitete publikimi dhe reklamimi. Sherbim me video, animacion dhe promo.
Emërtime të tjera Tregtare: VIDIO GRAFIC AGENCY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/05/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 000 000,00
Numri i pjesëve: 9 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Kodër Mëzez, Rruga 5 Dëshmorët, Nr.20, Zona Kadastrale 2679, Numër pasurie 42/20, 42/21, 42/22,42/23, 42/47, pranë Top Channel sh.a dhe Everest sh.p.k

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Dhurimi datë 07.10.2002
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 02.12.2005
Prokurë e Posacme datë 29.05.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 129 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 390 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 284 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 876 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 116 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 261 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 800 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 917 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 492 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 487 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -14 408 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -6 871 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 20 457 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 202 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 307 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 300 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 396 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 033 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 369 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 166 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 977 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 432 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 17 978 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 639 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 28 593 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 11 784 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 25 762 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 68 486 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 26 698 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 15 483 285,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli